Sist oppdatert: 06.12.2006 13:32

Hvor i Hedalen er det skiføre?

JAN-ARILD HEGDAL
 
  Etter at lysløypa ble forvandlet til skøytebane på grunn av mildværet, måtte Idrettslaget se seg om etter nye muligheter for å gå på ski. Først ble jordet til Kjell Harald Bjørgan omgjort til skistadion, men så tok mildværet også denne muligheten.

Deretter ble flere skogsbilveier vurdert som mulige alternativer, men de fleste skogsbilveiene var brøytet eller uten snø. Til slutt fant vi ei lita stripe på Vestsida av elva nedenfor Huset, fra Jørandby bru og sørover. Grunneier ble forespurt og stilte seg positiv til at idrettslaget kunne legge skispor i veien.

Som bildet viser var det fine forhold for skigåing på Vestsida på søndag. Med noe måking av snø inn i sporet fikk vi gjennomført skitrening også mandag, men på grunn av de siste dagers mildvær er det ikke mulig med flere skitreninger på Vestsida før vi får mer snø.

Er det noen som vet om en skogsbilvei vi kan benytte til skitrening? Under de rådende forhold er vi ikke storforlangende når det gjelder lengde på løype, vi er godt fornøyd med noen hundre meter. Idrettslaget vil preparere med snøscooter, slodd og sporkall. Ta kontakt med Jan-Arild Hegdal (926 03 129) eller Helge Nordby (908 45 496).