Sist oppdatert: 05.12.2006 19:42

Endringer i helsesøstertjenesten

LIV BARBRO WEIMODET
 
  Marit Råheim har vært ledende helsesøster i 22,5 år. Nå ønsker hun å redusere arbeidet sitt ved helsestasjonen og vil fra 010107 jobber 33% som helsesøster – med arbeidstid onsdager og torsdager.

Merethe Lundene er ny ledende helsesøster fra samme tid. Men hun er for tiden i barselpermisjon og starter opp 12.mars -07 i 67% stilling!

I Merethes fravær vil Guro Grøv Svendsen vikariere som ledende helsesøster fra 18. desember til 12. mars. Guro har arbeidstid hver dag unntatt onsdager.

Kia (Catharina Skogstad) fortsetter som helsesøster i ytre del i 60% stilling, med arbeidstid mandag, tirsdag og torsdag.
Helsesøstertjenesten har ansvar for å planlegge og å organisere forebyggende og helsefremmende tiltak for barn og unge fra 0-20 år.

Liv Barbro jobber fortsatt som sekretær på helsestasjonen i Bagn på tirsdager.

Helsesøstertjenesten
Guro Grøv Svendsen 61 34 85 64/61 34 85 00
Marit Råheim tlf: 61 34 85 62/ 91 77 08 54 epost:
marit.raheim@sor-aurdal.kommune.no 
Catharina (KIA) Skogstad tlf: 61 34 86 88/95 16 05 12 catharina.skogstad@sor-aurdal.kommune.no 
Liv Barbro Veimodet 61 34 85 60