tPublisert:  10.11.06

 

 

Bilde fra Nerstad skole

SIGRID HAUGEN

Dette bildet fra Nerstad skole er mer enn hundre år gammelt. Antakelig tatt like etter 1900. I midten bak ser vi den unge lærer Gunder Kjensrud. Han virket på Nerstad helt fra 1899 til 1942.

Takk til Harry Brenden, som har skaffa oss navna etter en opptegnelse av Sigrid Aspholt (1901-1995). Sigrid skriver det slik:

Fremst på krakken:
Gonnor, dotter til Store-Maria

Fremste rekke frå venstre:
Anna Skredderhuset Hardhaug, Kari Teigerud, Olea Ruste Endrerud, Elise, dotter til Sore-Maria, Anne Hardhaug Sesselberg, Berthe Perlestenbakken, Elise Brager Landsend

Andre rekke:
Nils Perlestenbakken, Olaf Hardhaug, Martin Skredderheimen, Olaus Garlie, Hans Bragerhaugen

Tredje rekke:
Albert Brager, Berthe Kulterud Rabben (Nordsinni), Berthe Ruste (V.Slidre?), Johanne Hansrud Brenna, Olea Bragerhaugen (gift ved Gjøvik) Karen Bragerhaugen (gift ved Gjøvik), Anna Haugebråten Hermansen

Fjerde rekke:
Gina Fekjær Kornbråten (USA), Anna Veslebraka Gullhagen (Gjøvik), Ole Brenden (skredder), John Gunderhuset, Martin Brenden (Hallom, skredder), Erik Perlestenbakken (død tidleg), Halstein Hardhaug

Bakerste rekke:
Ole Brenden (nordre Brenden), Kristoffer Gunderhuset (USA), lærer Gunnar Kjensrud

Bildet er truleg take omkring 1906-07.
 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |