tPublisert:  10.11.06

 

 

Hudkrem basert på reinsdyrmelk

ARNE HEIMESTØL

--Hudkrem håper vi det skal bli, selv om det vil ta noe tid!  Reinsdyrmelk har spesielle egenskaper det nå forskes på.  I fjor prøvde vi å få til et samarbeid med amerikanske interesser.  Nå håper vi på europeisk produksjon av hudkrem basert på reinsdyrmelk, forteller Olaf Ødegaard.

Reinsdyrlaget har møtt en del utfordringer på veien mot målet.  Det ble gitt signaler om offentlig støtte til prosjektet, men dette ble det dessverre ikke noe av. 

Også i år går det 39 tamrein på Søbekkseter.  De fores på høy og kraftfor beregnet på hjortedyr.  Rett før påske flyttes disse dyrene, sammen med knapt 3000 andre reinsdyr, til Filefjell.  Fram til denne tiden er mesteparten av reinsdyrene samlet i fjellene mellom Flå og Vassfaret.

Melking av reinsdyr skjer på Maristuen på Filefjell i tidsrommet 15. juni til 15. september.  Etter denne tiden slippes de tamme simlene til fjells, slik at de kan pare seg.  Før jul flyttes de igjen til innhegningen på Søbekkseter.

--Hvis noen har lyst til å se på reinsdyren på Søbekkseter, er de hjertelig velkomne til å gjøre det, sier Olaf.  --Det er bare bra at disse dyrene blir vant til folk.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |