tPublisert:  10.11.06

 

Erna Solberg på lyttemøte i Hedalen

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

--I begynnelsen av januar uttalte Høyres leder, Erna Solberg, at hun nok i tiden framover ville bli mer å se i lokalaviser som "Avisa Valdres" enn i riksmediene. Jeg tok henne på ordet og sendte en e-post der jeg inviterte henne til bedriftsbesøk i Hedalen. Torsdag kom svaret; hun ønsket å stikke innom Hedalen i forbindelse med årsmøtet i Oppland Høyre på Fagernes denne helga.  Dette forteller Osvald Fossholm til Hedalen.no.

Det var satt av en time til oppholdet. Solberg fikk omvisning i Kontorparken, og Fossholm orienterte også om ScanAccount. Dette firmaet har nå åtte fulle stillinger i Hedalen og tre i Oslo. Høyrelederen var begeistret over å se hva som var skapt av aktivitet. Fossholm fortalte at det neppe hadde blitt noe av disse arbeidsplassene hvis ikke kommunen hadde behandlet boplikten liberalt i forbindelse med eiendommen han hadde overtatt.

Nes-Nes

Vegsaken Nes-Nes var et viktig tema på møtet. Fossholm la vekt på at det er mange aktører som har ansvaret for denne veien. Det er en utfordring. Situasjonen blir ikke enklere ved at to fylker og tre kommuner er inne i bildet, og at Hedalen ligger litt ”kjelkete” til.
God infrastruktur er imidlertid en forutsetning for næringslivsutvikling. -- Ny regioninndeling kan forverre situasjonen for Hedalen, hevdet Fossholm. -- Dersom Oppland og Hedmark slår seg sammen, vil tyngdepunktet forskyve seg østover. En annen inndeling kan derfor være å foretrekke for Valdres.

Gradert arbeidsgiveravgift

Myndighetene har nå fått anledning til å gjeninnføre gradert arbeidsgiveravgift fra 2007. Fossholm uttrykte håp om at Valdres skal komme med i den nye ordninga. Det vil ha mye å si for å sikre distriktsarbeidsplasser. Solberg sa at regjeringen i løpet av våren må ha tegnet det nye kartet for gradert arbeidsgiveravgift. Hun mente videre at gradert arbeidsgiveravgift er et treffsikkert og godt virkemiddel i distriktspolitikken.

Rentenivå

Fossholm sa at lav rente er svært viktig for næringsutvikling i distriktene, spesielt for Hedalen der hytteturisme er en betydelig vekstnæring. Annen byggeaktivitet vil også bli rammet dersom renten fortsetter å stige. Det er derfor viktig at det føres en politikk med fokus på nettopp lav rente.

Skatt

Skatt var også på agendaen. Fra og med 2006 har skatt ved salg av tomter økt vesentlig. Det er negativt for mange i Hedalen. Fossholm mente at dersom man kunne ha drevet sin virksomhet i aksjeselskapsform, ville man redusert mye av den negative effekten som har oppstått. Solberg var enig at det burde åpnes for større fleksibilitet når det gjelder eierform på landbrukseiendommer, men var tvilende til om dagens regjering ville gjøre noe på dette området.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tilbyr produkter og tjenester som skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.
Innovasjon Norge overtok fra 1. januar 2004 oppgavene til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd.
I møtet pekte Fossholm på betydningen Innovasjon Norge kan ha for bygder som Hedalen, og Solberg viste til den tverrpolitiske enigheten som finnes på Stortinget om å videreføre denne institusjonen.

Valdresboka

Som minne fra Hedalen fikk Solberg et eksemplar av praktboka til Ole Jørgen Liodden. Været tillot dessverre ikke å nyte utsikten over bygda, men Fossholm anbefalte henne å sette seg ned ved peisen når hun kom hjem og nyte innholdet i boka til Liodden.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |