tPublisert:  10.11.06

 

 

Bergstjern - Bergekollen - Bukkeberget

HELGE NORDBY

I fjor var det en snøfattig vinter, og HIL måtte ty til ekstreme tiltak for å få til skiaktivitet. Med snøskuter og med grunneieres tillatelse kjørte vi opp  løype fra Bergstjern rundt Bergekollen og mot Bukkeberget. Dette fikk vi mye ros for, og spørsmål om vi kunne gjøre tilsvarende i år, er ikke uteblitt.

I motsetning til øvre delen av Valdres har vi i år fått tilstrekkelig med snø til både å få til denne skiløypa, og ha lysløypa i drift. Takket være nok en kjempeinnsats fra Harald Kjensrud, og positive og velvillige grunneiere, kunne vi i går presentere vel 15 km nydelig preparert løype i friskt og klart vintervær.

Anbefalt utgangspunkt er nå Jevnlismyra eller Skytebanen. Parkering er merket på begge steder. Fra Jevnlismyra til Bergstjern må en gå samme løypa (2km) begge veger. Derfra, eller fra skytebanen er det valgfritt lang eller kort rundløype. Den korte gir en tur på 7,3 km, den lange på 12 km.  Med utgangspunkt Jevnlismyra håper vi dette også er et tilbud til begnadølinger, nesninger og andre tilreisende.


 

 

Vedlagte løypekart viser hvor løypa går, og avstand mellom de enkelte punktene. Flere steder i løypa er det hengt ut tilsvarende kart, og på den måten kan en se hvor en er. Stedene er merket med "Her står du nå!" merke på vedlagte kart.
 
Kartet har også angitt anbefalt gå-retning. Dette er på bakgrunn av hvordan løypa er lagt i terrenget og derfor best å gå.
 
Utover vinteren skal vi HIL forsøke å holde løypa åpen ved hjelp av dugnadsinnsats, så lenge skuteren holder og Harald vil reparere og preparere. ;-) Vi har tenkt at dette tilbudet skal være gratis og åpent for alle.

 Dette betyr ikke at HIL ikke trenger penger. Tvert imot så er det fortsatt behov for finansieringshjelp til skøytebanen, og da sier vi heller ja takk til et bidrag der. Bruk kontonummer 1604 13 94610.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |