tPublisert:  10.11.06

 

 

Løypescooter innkjøpt

ARNE HEIMESTØL

Det arbeides videre med å få til høystandardløyper i Hedalsfjella.  Som trinn 1 er det nå kjøpt inn en brukt snøscooter, og Hedda hytter har finansiert tiltaket. 

Scooteren er stasjonert på Søbekkseter.  Dette betyr at det for tiden er tre scootere som har i oppdrag å lage løyper i Hedalsfjella. En håper at dette skal være et bidrag til at løypenettet raskere skal være klargjort til bruk.

--Denne investeringa er et nødvendig trinn på veien mot høystandardløyper i Hedalsfjella, sier Ole Bjarne Strømmen i Sør-Valdres utvikling.  Arbeidsgruppa har laget forslag til nye traseer, grunneiere er forespurt, og denne scooteren kan blant annet brukes i forbindelse med rydding, stikking av løyper, såletråkking og oppkjøring av tilførselsløyper.  Det er meningen at maskinen skal tilfalle det nye løypelaget når det er på plass.

I helga er det gjort forsøk med å kjøre én av de nye traseene. Løypa går fra Søbekksetra via Gudbjørglia, Busuputta og til Busuvannet, og strekningen er 8,5km.

 Forsøksvirksomheten vil fortsette, og Hedalen.no vil lage informasjon om løypetilbud før hver helg.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |