tPublisert:  10.11.06

 

 

Gudbjørghøgda rundt

LINE MORK

En ny ”uværsløype” ved Søbekkseter er kjørt opp, og den fortjener like gjerne betegnelsen familieløype eller treningsløype. Vi hadde hørt om scooteren som var kommet, og gleden var stor da vi traff Roger med scooteren da vi skulle ut på lørdagens tur. Ruskevær og tåke i fjellet - en ny trasé i lunt terreng var som bestilt!

Traseen er første del av en utvidelse og delvis omlegging av løypenettet i Hedalsfjella, med tanke på å få til flere løyper i lunt skogslende og å legge til rette for kjøring med løypemaskin.

Vi startet vår tur fra Søbekkseter og dro over Busuvann, mest naturlig for oss, men traseen kan like gjerne gås andre veien. Fra sydvest-enden av Busuvann, der løypa fra Søbekkseter går videre mot Fledda, går denne nye løypa opp i liene under Busufjell, i fint og åpent terreng. Deretter bærer det ned mot og over Busupyttene og videre rundt Gudbjørghøgda stort sett over myrer. Bare et par steder har det vært nødvendig å rydde for å komme fram – ikke desto mindre et godt stykke arbeide fra dem som har gjort dette! Traseen er delvis merket med blå bånd.

Løypa svinger ned over Andetjern og Ivarputten, før den tar opp bakken sydover parallelt med den gamle kraftlinjen og ned til hyttefeltet Søbekklia. Det går selvsagt også fint å kjøre rett ned myr- og bekkedraget mot trafokiosken ved veien opp til Høgbrenna eller fortsette fra Ivarputten nordvestover mot Helsenningen. Her jobbes det nå med å rydde trasé.

Runden er knapt 9 kilometer lang, og skulle være godt egnet for alle skiløpere, enten det er til kos eller trening, og den er et flott alternativ når været i fjellet er for barskt.

Mens vi koste oss i denne løypa både lørdag og søndag, ble andre løyper kjørt opp og det ble jobbet med nye traseer ved Helsenningen. Så vel faste løypekjørere som ekstra-mannskap er engasjert i arbeidet – samtlige fortjener en stor honnør! Vi gleder oss til mange skiturer i Hedalsfjella, skiføret i lavlandet ser det jo dessverre ut til at vi ikke kan stole på lengre.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |