tPublisert:  10.11.06

 

 

Utbygging av ishockeybanen

ARNE HEIMESTØL

Prosessen har vært lang og tung, men nå ser det ut til å gå mot utbygging av ishockeybanen ved skolen.  Et enstemmig styre i HIL foreslår for årsmøtet at prosjektet skal starte til våren, og laget satser på å bruke inntil 40 000 kroner av egne midler for å få nå målet.

Hedalen idrettslag har fått tilsagn om tippemidler og kommunalt tilskudd på til sammen kr 192.500,- til opprustning av banen. Prosjektet er kostnadsberegnet til 313 000 kroner. Det er samlet inn 84 000 kroner.

--HIL ønsker å få orden på et anlegg som forfaller, sier leder HIL, Ola Jonny Fossholt.  --Blir utbygginga vedtatt, vil det bli lettere å gi et godt tilbud til dem som ønsker å gå på skøyter.  På vegne av HIL vil jeg takke alle som har bidratt til prosjektet!  Samtidig vil jeg oppfordre medlemmene i HIL til å stille på årsmøtet søndag 22.1. kl.19.30 på skolen, avslutter Ola Jonny.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |