tPublisert:  10.11.06

 

 

Med døra på GLØTT

  • Hvordan er det å leve i Bygde-Norge?
  • Hvilke muligheter finnes her?
  • Er Bygde-Norge mer enn en arena for fraflytting, subsidier og jungeltelegrafi?
  • Og hva i all verden skal man ta seg til her hvis man ikke er sykepleier, lærer eller bonde?
  • Hvordan er de, egentlig, menneskene som velger et liv på bygda?

Ja. – Er Bygde-Norge egentlig noe mer enn beitemark for distriktsbefruktere, sau og bygdedyr?

Vi tror det.

Og vi er sterke i troa. Kan vi ikke flytte fjell, så skal vi ihvertfall klare å flytte noen byfolk.

Vi har nemlig bestemt oss for å befolke Bygde-Norge. Vi, det er forresten Sigrid Madhuri Bredesen og Angjerd Aspholt. Og siden vi nå først bor i Mulighetenes Dal, tenker vi på litt andre metoder enn den tradisjonelle kvinnemetoden med barneproduksjon. Ikke det at det er noe galt med barneproduksjon, altså. Vakre, uskyldige budeier og karismatiske distriktsbefruktere fra storbyen har samarbeidet tett om barneproduksjon gjennom uminnelige tider.

Det er bare det at budeiene ikke er så uskyldige lenger. De er liksom ikke så mye budeier lenger, heller. Stort sett har de flyttet til storbyen selv, fått langt høyere utdannelse enn sine befruktere og lært seg alt om både prevensjon og forførelsesteknikker.

Ting er rett og slett ikke lenger som de engang var. Du kan like det eller ikke like det. Men det er et faktum. Verden forandrer seg. Kjønnsrollene forandrer seg. Bygdesamfunnet forandrer seg. Og dette bygdesamfunnet under forandring, det er det vi vil lokke byfolk til.

Vi ble inspirert av en av oppgavene til Westerdals Reklameskole, og nå har vi planer om å utgi magasin. Westerdals magasin het ”Omstart”. Men med veiledning og menneskelig støtte blant annet fra Småsamfunnsprosjektet har vi tenkt å lage vårt eget GLØTT. Planen er at GLØTT skal være et gratismagasin som retter seg hovedsaklig mot mennesker i byene. Med hjelp fra Småsamfunnsprosjektet og næringslivsgruppa ser vi nå på om dette kan realiseres.

Når finansiering og andre praktiske finesser er på plass, – så har vi tenkt å gløtte da. Vi skal ikke gløtte innunder dynene rundt omkring, altså. For all del. Vi skal bare gløtte i andre retninger, nye retninger, flere retninger, uvante retninger, alternative retninger... Kort sagt regner vi med at ”retninger” blir et viktig stikkord i GLØTT. Hvilke retninger man kan velge her i livet.

Ja, for hvorfor tar noen et bevisst valg om å leve på bygda? I byene har man caféer, nattklubber, butikker, teater, opera, private skoler, arbeidsplasser -og fritidstilbud opp i mente – hvorfor gå en annen retning? Her finnes ingen fasit. Bare utallige rette svar.

Har du noen forslag til hvilke retninger vi kan gløtte i, så er vi åpne for innspill på mail: redaksjonen@glott.no .

Bildetekst: MED DØRA PÅ GLØTT Angjerd Aspholt og Sigrid Madhuri Bredesen vil gi byfolk et GLØTT inn i Bygde-Norge.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |