tPublisert:  10.11.06

 

 

Årsmøtet i HIL

HELGE NORDBY

Søndag 23.1. var det årsmøte i HIL. Sissel Engen ble valgt til ny leder i idrettslaget. Guro Lie er nestleder. Eldor Bråten takket for seg som leder av fotballgruppa. Leikny Hartvigsen overtar.

På årsmøtet ble forøvrig forslag til å starte opp med skøytebanen/
hockeybanen, vedtatt. Konto for givergaver vil fortsatt stå åpen. Styret for HIL 2006 (forutsatt at de ikke konstituerer seg på annen måte).

Leder:

Sissel Engen

 

 

Nestleder:

Guro Lie

 

 

Sekretær:

Mohan Fjellstad

90 08 43 72

stenfjeldstad@yahoo.com

Kasserer:

Gro Skinningsrud

61 34 96 25

fihool@frisurf.no 

Styremedlemmer:

Svenn Olav Fossholt

61 34 95 17

svennolav@fekjarpsyk.no

 

Berit Perlestenbakken

99 54 29 44

berit3522@hotmail.com

 

Kjell Bjørgan

61 34 91 43

 

 

 

 

 

Gruppeledere er:

 

 

Fotball: 

Leikny Hartvigsen

 

 

Ski: 

Helge Nordby

61 34 91 77

helge@hedda.no

Trim:

Gudrun Holmen  

61 34 96 22

 

Idrettskole: 

Grete Skogly

61 34 92 95

 

 

Ann Ingunn Grønnhaug

99 54 29 44

 

Karate:

Lars Elsrud

61 34 75 07

l-elsrud@frisurf.no

Skøytegruppe:

Trygve Kjensrud

61 34 96 16

kjensrud@c2i.net

Økonomigruppe:

Jan Arild Hegdal

61 34 91 94

jan-arild.hegdal@wincor-nixdorf.com


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |