tPublisert:  10.11.06

 

 

Ideene til Westerdals reklameskole

GUNNAR HAUGEN

Nå er tida kommet til å gå fra idé til handling! Næringslivsgruppa vil i tida framover følge opp ideene til Westerdals reklameskole.Tre og tre ideer blir presentert på Hedalen.no til alle elleve ideene har blitt lagt ut.

Næringslivsgruppa ønsker å komme i kontakt med alle som kunne tenke seg å utvikle en av Westerdals-ideene. Gruppa er innstilt på å følge opp hver enkelt så godt det lar seg gjøre. Ideer hvor ingen melder sin interesse, blir ikke fulgt opp. Interesserte bes ta kontakt med Småsamfunnsprosjektet:

Hedalsprosjektet v/ Gunnar Haugen 3528 Hedalen
Tlf: 61 34 72 66, Mob: 971 19 207, Faks: 61 34 87 01
Internett: www.hedalen.no/hedalsprosjektet ,
E- post: post@hedalsprosjektet.no
Kontor: Valdres kontorpark mandag og fredag kl. 09.00 – 15.00

Presentasjon av tre Westerdals ideer uke 1:

7. Pit stop og gratis magasin
8. Hedalen en plass for drømmehussøkende
9. Personlig møte med ønskede innflyttere

7. Pit stop og gratis magasin
Gruppa har tatt tak i utfordringen med å få folk til å flytte til bygda, for en periode (pit stop) eller permanent. Målgruppen er ”barneklare”, fra landet i byen som kan tenke seg et skifte, romantikere. Målsetningen er: 1. få de bevist på mulighetene i Hedalen 2. Få de til å vurdere å flytte til Hedalen 3. Flytte.

Hedalen må dermed tilrettelegge så folk både kan bo i Hedalen for en periode og evt. flytte hit permanent. Ordningen med å ”prøvebo” mener studentene gjør valget om å i hele tatt komme til Hedalen enklere og mindre forpliktende.

Gruppen har fokusert mye på hvordan man kan nå ut til målgruppen og ikke minst nå målgruppen når de er mottakelige for informasjon. Man må nå målgruppen når de er i modus ble vi forklart. Gruppa fokuserte også på å få mest mulig utbytte av begrensede økonomiske ressurser.

Valget ble da gratismagasinet ”Omstart” som skal reklamefinansieres. Magasinet skal ha sentrale tema mot målgruppen med et underliggende fokus på Hedalen. På eget nettsted kan det komme mer utfyllende informasjon. Distribusjonssteder kan være fødestuer, lesere av baby.no, kiosker etc.

8. Hedalen en plass for drømmehussøkende
Studentene skriver følgende:
”Situasjonen i Hedalen per dags dato er preget av høy fraflytting og lav innflytting. Vi har valgt å ikke skape et kunstig premsiss for innflytting, men har heller valgt å holde hovedfokus på en ressurs som allerede ligger i bygda. Nemlig tomter.

Tomter i seg selv er derimot ikke unikt nok. I Hedalen ønsker vi å skape et unikt premiss for boligbyggingen. Gi folk anledning til en økonomisk gunstig pris for å få realisert og bygget sin drømmebolig.

Vår målgruppe er trangtboende drømmehussøkende etableringssyke nordmenn. Disse er fleksible i forhold til jobb også videre, men har det trangt økonomisk. Samtidig ønsker de å få mest igjen for pengene.
Man kan utlyse en arkitektkonkurranse i samarbeid med kommunen. Vi har blant annet vært i kontakt med et arkitektfirma som viser stor interesse for prosjektet og ser på det som et prestisjeprosjekt fordi det bidrar til å løse distriktsproblematikken.

Det vil være viktig å nå målgruppen når de er i kjøpemodus, gjerne når de allerede har oppsøkt en bank enten for spørsmål om lånevilkår eller bare eiendomsspørsmål. I denne sammenhengen vil det være gunstig å inngå et samarbeid med bank. Vi har vært i kontakt med et konsern med lokal tilknytning som er store på både eiendom og finansiering. De har i samtaler med oss sagt seg villige til å tilby bedre lånevilkår for dette prosjektet, og også forpliktet seg til å opplyse om det til kunder i målgruppen.”


9. Personlig møte med ønskede innflyttere
Studentene skriver:
Hedalen sitter på mange attraktive kvaliteter, bl.a flott natur, nærhet til byen, landlige omgivelser, samhold og trygghet, men dette kommuniseres ikke noe særlig utover bygdegrense i dag.

Vi vil forsterke kommunikasjonen ved å etablere en konkret og begrenset målgruppe og henvende oss direkte til dem via andre og ”sprekere” mediekanaler enn det som har vært gjort til nå. Vi ønsker å formidle Hedalens positive kvaliteter til potensielle innflyttere, ut i fra kjerneverdiene samhold, nærhet, stolthet og vekst.

Mottakere for kommunikasjonen skal være:
1) Potensielle innflyttere: Mennesker som ikke har tilknytning til bygda, men som kunne tenke seg å flytte dit. Dette innebefatter de som er lei av byen og de som setter spesielt pris på de kvalitetene bygda har.

2) De som allerede har flyttet ut. Etter noen år på skole utenbygds beveger de unge seg over i en fase der de begynner å planlegge familie og etablering. Da trenger de å minnes på de kvaliteter som finnes i den bygda de vokste opp i, men som de forlot.

Vi vil finne eksakt mottager for kommunikasjonen ved å kontakte mediebyråer som spesialiserer seg på direkte markedsføring. Disse bedriftene samler informasjon og kryssjekker dem etter bestemte kriterier en selv kan være med å bestemme. Ut i fra beregninger finner de deretter frem til spesifikke mottakere i en bestemt livsfase.

Hedalen skal formidles som et naturlig sted å leve. Mottaker vil forstå viktigheten av å bo og la barna vokse opp i en bygd med slike kvaliteter. Slik vil de erkjenne sine egne og barnas behov for å flytte dit og bli boende der.

Av virkemidler vil vi benytte Stunts etterfulgt av DM. Dette gjør vi for å få en helhetlig kommunikasjon. Først på det emosjonelle plan. Ved å overraske på en positiv måte skaper man nysgjerrighet. Deretter informativt for å vise vei i riktig retning. Basert på kjerneverdiene har vi kommet fram til vår retning: Den gode samaritan.
Den gode samaritan assosieres med kvaliteter som man gjerne ikke regner som typiske for bybeboeren, og som kan minne mottakeren om verdiene som egentlig er viktig for en.
I praksis betyr dette personlig oppmøte hjemme hos mottaker. Stuntsene vi utfører her skal illustrere verdiene som vi mener står sentralt blant befolkningen i Hedalen. Etter at stuntsene er utført følger vi opp kommunikasjonen med DM: en pakke med gode tilbud og informasjon spesielt tilpasset mottakeren.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |