tPublisert:  10.11.06

 

 

Beskjeden prisvinner

SIGRID MADHURI BREDESEN

«Takk, men detta e nok itte rettferdi. Det e jo så mange andre som har gjort så mykje meir før bygda enn je!»
Selv om Arne G. Perlestenbakken ikke var enig i Bygdeutvalgets avgjørelse, var han også den eneste. Fredag mottok han bygdeprisen 2005 og ble hedret med stående applaus for sin innsats for bygda.

Bygdas favoritt
Bygdeutvalget hadde hatt en vanskelig jobb, med mange sterke kandidater. Som leder i Bygdeutvalget Ragnar Garli uttalte: «Det er et driftig folkeferd i Hedalen, og mange som har fortjent prisen». Likevel var det en som utmerket seg. Bygdeutvalget hadde fått inn flere forslag som alle hadde en ting felles – Arne G. Perlestenbakken. Som en takk for alt han har gjort for bygda mottok han et bilde. Fotograf: Ole Jørgen Liodden. Her er et utdrag fra ett av de innsendte brevene:

«Arne har i mange år vært medlem i Hedalen sangkor, Hedalen helselag, HRKH, Mannskoret og diverse andre organisasjoner. Han er gårdbruker og driver privat sykehjem, er aktiv innen politikken, er meget samfunnsengasjert og aktiv fotograf som stiller opp ved dåp, konfi rmasjon, bryllup, fødselsdager eller andre anledninger, alt uten å forlange honorar.

Er det dugnad som kommer fellesskapet til gode, stiller Arne alltid opp med traktor og tilhørende redskap. Arne er et godt medmenneske som det er mange som setter stor pris på. Arne blir budsendt når noen trenger hjelp til skyss for å handle eller hjelp i fjøset til kalving, lamming etc. Han kommer, har aldri hørt nei i hans munn. Det er ellers mange ting som kunne nevnes, men da ville brevet blitt veldig langt."

Hedalsvenn
Bygdeutvalget benyttet også anledningen til å ære en hedøl som aldri har
flytta hit. Slik ble Knut Korsæth omtalt av lederen i Bygdeutvalget. Korsæth mottok en gave – Ole Jørgen Lioddens bok – for sitt engasjement for bygda. I år 2000 lanserte Korsæth ideen om småsamfunnsprosjektet. Han har vært med i styret for Bautahaugen Samlinger og vært arbeidsutvalgsleder for Bergsrud. Korsæth var også med og sikra statsstøtte til Hedalsheimutbyggingen.

Hedalsvennen fra Lillehammer har i tillegg stilt opp på utallige møter være seg Nes-Nes saken, bestillingsruta, næringsutvikling i Hedalen eller
tilflytting til bygda.

Arne G. Perlestenbakken, Ragnar Garlie og Knut Korsæth

Besøk fra Vassfaret
Det var ikke bare Korsæth som kom langveis fra. Berte Skrukkefyllhaugen hadde tatt turen fra Vassfaret. Hun ankom bygdemøtet i truger og full av snø. Pratsom og kaffetørst var hun. Det var tydelig at hun hadde hatt en slitsom ferd og var glad for endelig å se folk. Berte fikk gleden av å bekjentgjøre kandidatene til bygdeprisen; Angjerd Aspholt, Cecilie Næss, Anders Bergsrud (brødr. Bergsrud), Gunnar Haugen, Arne Heimestøl, Kjellaug Kjensrud, Arild Bjørnstad og Guri Amundsplass.

Det var flere enn Berte som underholdt omtrent 80 hedøler denne fredagskvelden. Eldor Bråthen leste dikt. Det var felemusikk ved Siri Berg Stensrud og Trygve Bolstad. Reidar Heiene og Helge Rustad spilte trekkspill. Gjestene måtte også bidra, og stemte i med tre hedalsviser for å feire seg selv.

Bygdeutvalget


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |