tPublisert:  10.11.06

 

 

Å være medmenneske

Tekst:  Sigrid Haugen
Foto:  Arne G. Perlestenbakken

Lørdag var det 13. dagsbasar i Hedalen.  Arrangementet var som vanlig svært godt besøkt. Det kom inn vel 30 000 kroner.  Arne G. Perlestenbakken viste flotte lysbilder, og Øyvind Sanden hadde ord for dagen over temaet "å være medmenneske".

Å være medmenneske er å bety noe, å være noe for et annet menneske.

Det kan begrunnes på ulike måter:
  • Som en grunnverdi i vår kristne kultur
     
  • Økologisk, at alt henger sammen med alt, og ”alle henger sammen med alle”
     
  • Det har nytteverdi. Vi får ei hand tilbake når vi trenger det sjøl

Øyvind Sanden driver begravelsesbyrå på Fagernes, og har bodd i Valdres i 8 år. Gjennom disse åra er det mange som har møtt han i noen av livets tyngst stunder. Gjennom utøvelsen av sitt yrke viser han at også er et varmt medmenneske i praksis.

Samfunnet blir kaldt og ensomt hvis vi vinker farvel til medmenneskeligheten.

Hadde vi mer omsorg for hverandre før? Vi skal være forsiktige med å idyllisere fortida.
Massemediene har skapt en revolusjon. Vi kan i dag lett være nærmere et menneske på andre sida av kloden enn vår egen nabo.

Hovedtyngden av Sandens tale handlet om å være medmenneske ansikt til ansikt, ”fra småprat til krisehjelp”.
Småprat (smalltalk) er vi nordmenn dårlige på, ifølge undersøkelser. Men nettopp denne tilsynelatende verdiløse småpraten som vi fyller tida med, for eksempel i timen før underholdningen starta i kveld, er verdifull for ei bygd, et samfunn.

”Du er så god til å få oss andre til å føle oss verdifulle”, er den fineste kompliment jeg har hørt om en annen.
Det gode medmenneske er et menneske som har lært seg å ha dyp respekt for andre, uansett hvor forskjellige vi er, uansett hvor forskjellige verdier vi har.
Vi skal hjelpe, støtte, lytte, være der, men aldri ta ansvaret fra et annet menneske.
Et hvert menneske har en ”nærhetssirkel”, som andre ikke skal krysse uten å være invitert inn.

Respekt handler også om å kunne lytte. Du skal ikke overta fortellingen til den andre.

Sjenanse kan hindre oss i å ta kontakt med mennesker, vi er redd for ikke å strekke til. Dette kan dessverre lett misforstås som at vi ikke bryr oss om vedkommende.

Det er forskjell på bry seg og bry seg om.

Sanden avslutta med et dikt av Gudrun Lid Sæther: ”Ikkje dytt, eg må få gå trappa sjøl…”


Maria har oversikten
 

Pilkast

Tombolaen er like populær som for 50 år siden

Småprat rundt bordet

Mer småprat

Styret i Hedalen helselag

Trekning

Hvem har vunnet tur med Valdresekspressen?

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |