t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

Trivsel på arbeidsplassen

 PER HARALD GRØV

Vi går nå inn i et nytt arbeidsår og mange har forskjellig oppfatning om hvordan vi har det sammen på arbeidsplassen. Noen har det ikke bra på jobben, andre mindre bra og noen trives godt og har det bra.

En av de viktigste grunnpilarene i inkluderende arbeidsliv går på at vi skal ha det trivelig og bra på jobben.

For å få dette til så ligger det som en ny grunnpilar i inkluderende arbeidsliv dette med dialogen/samhandlingen mellom leder/ansatt og de ansatte seg i mellom.

Leder er ansvarlig for at den enkelte arbeidstaker blir inkludert og tatt vare på. En av de viktigste oppgavene til en leder er videre å gjøre den enkelte ansatte god.

Har vi det hyggelig sammen på jobben , trives og har glød for den jobben vi gjør så glemmer vi ofte de små tingene som ikke er så bra.

Jeg tror at ute på arbeidsplassene er det fortsatt ledere som ikke alltid tar arbeidstakerne med på råd når det skal skje rokkeringer internt i bedriften, når arbeidsplaner skal legges opp osv. Arbeidstakerne blir ikke inkludert slik at de får et ordentlig eierforhold til jobben sin og arbeidsplassen. På den måten kan det bli en del frustrasjoner blant de ansatte som igjen kan medføre sykmeldinger og fravær.

I 2004 ble det tatt en undersøkelse blant en del av de sykmeldte i Norge hvor det blant annet ble spurt om jobben hadde medvirkende årsak til fraværet. En av fire av de sykmeldte svarte at jobben var medvirkende årsak til sykmeldingen/fraværet fra arbeide.

Fortsatt tror jeg det er slik at arbeidsfellesskapet/arbeidsmiljøet kunne vært bedre ute på enkelte arbeidsplasser.

Vi mennesker er ofte slik at vi har så lett for å se det som vi mener arbeidskameraten/lederen gjør galt, måten denne/disse personene er på osv. og legger vekt på det. Men mitt spørsmål er: Er vi flinke nok til å gå i oss selv å se hvordan jeg påvirker arbeidsfellesskapet/arbeidsmiljøet på min arbeidsplass? Er jeg en person som virker positiv og som hjelper til at arbeidsfellesskapet blir godt, eller er jeg en person som forsurer samarbeide? – Har jeg noen gang ”gått i meg selv” og tenkt slik?

Kanskje denne måten å tenke på kan medføre at jeg ser at jeg faktisk bør forandre meg noe med min væremåte på arbeidsplassen for at vi sammen skal ha det bra.

Vi er jo ikke betalt av arbeidsgiver for å være enige med alt og alle, men vi er betalt for å få gjort en god jobb sammen. – Og da er vi avhengig av hverandre. Vi bør alle være gode ambassadører for vårt arbeidssted.

Mitt ønske for det nye året er at vi skal få det bra sammen på den enkelte arbeidsplass. Slik at ingen trenger å bli sykmeldt - borte fra arbeide - fordi vi ikke har god dialog med leder eller har et dårlig arbeidsfellesskap på arbeidsplassen. Vi er alle ansvarlig for at vi skal ha det bra sammen og kanskje først og fremst så må jeg gå i meg selv å spørre: Hvordan påvirker jeg arbeidsfellesskapet på min arbeidsplass?

Jeg ønsker oss alle et godt arbeidsår i 2006!


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |