Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Forum og nytt design på plass

ARNE HEIMESTØL

  Flere har etterlyst ny forumsløsning.  Nå er den endelig på plass.  Det er satt opp tre nye fora. Foreløpige retningslinjer er også på plass.  Disse skal drøftes med redaksjonsrådet før den endelig versjonen blir publisert i august. Vi tar også i bruk nytt design.

Å få på plass ny nettbunad, er en omfattende prosess. Og her har jeg god støtte fra Kjartan Haugen.  Det er han som har laget grafikken og kommer med forslag til fargebruk og skrifttyper. 

Designet tas i første omgang i bruk på startsida og på nyhetsoppslag.  Etter hvert vil det komme nye utgaver av hovedmenysidene.  Dersom de som har nettsider på hedalen.no ønsker å få det nye designet på sine sider, må dette avtales med redaktøren.  Slikt arbeid må vente til høsten. 

Jeg har vektlagt at brukerne skal kjenne seg igjen i forhold til det en har vært vant med.  Navigasjonsstrukturen er den samme som før.  Ikonene er nå laget i samme stil.  Skrifttypene som tas i bruk, er de samme som benyttes i mange nettaviser.

Flere brukere har etterlyst bedre bildetekster på startsida.  Dette er fulgt opp.

Nye innspill fra brukerne er velkomne.  Frimodige ytringer kan legges ut på det nye forumet for hedalen.no.

  • Her finner du de nye retningslinjene for forum.

Arne Heimestøl

-redaktør-