Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47
Redaktøren har ordet

Markedsføring av Hedalen

ARNE HEIMESTØL
 

  I vedtektene for Stiftelsen hedalen.no kan vi lese følgende:

Nettstedet skal bidra til å profilere bygda på en måte som gjør den interessant å bo i, arbeide i og besøke.

Lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner hjelper allerede til med å nå dette målet.  Flere leverer artikkelstoff til hedalen.no, og mange har bidratt med bilder til nettstedet.  Dette gjør at vi kan publisere mer enn om redaksjonen skulle lage alt stoffet selv.

For en ukes tid siden kom en egen side med tittelen "Dette skjer i Hedalen sommeren 2006" på plass øverst i nettavisa. Dette, sammen med nytt design og oppdaterte menysider vil være noen av hedalen.no sine bidrag til å profilere bygda.

Nettet blir brukt, og kommer i økende grad til å bli benyttet av dem som søker informasjon om Valdres, Sør-Aurdal og Hedalen. Søker du på "Hedalen" med Google, er det første treffet startsida til hedalen.no. Det tar mindre enn ett sekund fra du har skrevet inn søkeordet til at du har lenka klar.

Noen medier er tregere enn andre  når en søker informasjon. Jeg bruker for eksempel ikke mursteinsutgaven av telefonkatalogen jeg har fått tilsendt. Det er så mye enklere å benytte den nettbaserte telefonkatalogen. Ordliste har jeg rask tilgang til på nettet, og vil jeg vite hvordan været er eller blir, har jeg rask tilgang til slik informasjon via startsida til hedalen.no.

Vil noen vite mer om hva som rører seg i Hedalen, kan vi ikke regne med at den interesserte vil ringe et tilfeldig utvalgt menneske i bygda. Vi må rett og slett fortelle hva vi har å tilby, og det må skje i så god tid at besøk kan planlegges. Om ikke nettet er den eneste, så tror jeg at det er en utmerket markedsføringskanal.

Verktøyene har vi.  Aktivitetskalenderen er ett av disse. For tiden ser det ut som om det er to aktører  når det gjelder fritidsaktiviteter i bygda vår. Det er de som steller med fysisk aktivitet eller åndelig oppbyggelse.

Vil flere være med å spre informasjon om andre aktiviteter, kan hedalen.no hjelpe til med det.  

Har du synspunkter på lederen, kan du skrive på forum.