Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Tørken gir avlingssvikt

ARNE HEIMESTØL
 
  Lite nedbør skaper problemer for landbruket i Hedalen. 
-Førstegangsslåtten ga bare mellom halv og to tredjedelers avling, forteller Geir Øverby.  I år har han pressa mellom 1400 og 1500 rundballer.  Det er 500 mindre enn i fjor.

Fôrkvaliteten på det som er pressa eller tørka, er imidlertid høy.  Det er eksempelvis mer fôr i hver rundball enn vanlig på grunn av lav fuktighet. 

Nedbørsmangelen har også ført til lite gras på beiter.  Noen bønder har berga situasjonen med å bruke resten av fôret fra fjorårssesongen.  Andre har begynt å ta i bruk foret fra i år.

-Skikkelig med regn kan fremdeles bidra til brukbar andregangsslått, sier Øverby.  Han sådde gjødsel forrige uke.  Ettermiddagsbygene vi har hatt siste uke, hjelper en del, og over helga er det ventet kjøligere vær med regn.

Nedslakting er likevel en reell problemstilling for dem som ikke får nok fôr. Dette kan for eksempel gjøres ved å levere dyr tidligere til slakting enn det en ellers ville ha gjort.