Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Mer om molter

ARNE HEIMESTØL
 
  27.7. publiserte jeg en artikkel om skogens gull. Tittelen var "spredte og små forekomster av molter". Nå viser det seg at det er riktig bra med molter enkelte steder.  I går kveld kom jeg for eksempel hjem med  8 kg.  Det er dobbelt så mye som resultatet av de fire første turene mine i år.

Årets moltesesong er forskjøvet ei uke eller to fram i tid.  Det betyr at vi allerede er midt i sesongen.  Det varme været har gjort at mye av moltene har modna langt tidligere enn vanlig. 

På åpne myrer opp til 900 moh finner en både kart, modne molter og overmodne bær.  I myrkanter og på skogsmyrer er det fremdeles en god del kart.  Siden det nå blir kjøligere vær, vil jeg tro at en kan finne flotte bær i et par uker til.

Bakgrunnen for den forrige artikkelen var et oppslag i NRK Oppland og egne observasjoner.  Jeg trodde at tørken hadde ødelagt mye av årets sesong.  Det viser seg heller at årets molter finnes i gode mengder i noen områder, mens andre plasser har heller små forekomster.