tPublisert:  10.11.06

 

 

Litt fra menighetsrådet

ELDOR BRÅTHEN

Vi skriver 1. søndag etter pinse. Pilegrimsmarsjen gjennom Valdres begynner med gudstjeneste i Hedalen stavkirke jonsokkvelden for pilegrimer og alle andre. I går rydda og merka Olav Tidemann og Ragnar (Garli),Ronny (Skogstad ) og undertegnede en del av løypa sammen med Arild Haglund og Jan Børe Jahnsen.

Bildet er tatt i juni 2000.  Foto: Arne HeimestølDe to siste hadde, foruten å være merkekarer, hovedansvaret for at vi ikke gikk oss bort. Graslihøgda, Urdevassetra og omegn var for meg ukjent område.

Ennå står en del arbeid igjen. Jobb 1 nå er å sette opp merkestikker (stolper) langs veiene. Menighetsrådets unge og spreke varamenn, Ragnar og Ronny, har tatt ansvar, og vil få mer enn nok å gjøre. Har du anledning til å ta et tak med, vennligst kontakt en av kara!

Jobb 2 er å sette opp lavvoer ved Smørhølet. Lavvoene skal settes opp første vandringsdag, 24.juni, og må være på plass før pilegrimene kommer fram og trenger tak over hodet. Svein Breen er erfaren lavvooppsetter og har lovet å ta ansvar, men hjelpemannskap behøves. Kontakt Svein hvis du kan ta en tørn med!


Fra pilegrimsvandringa i år 2000

Ca 40 personer har meldt seg til denne første pilegrimsmarsjen fra Hedalen til Filefjell. Mange har gjennom seklene søkt til kirka vår, og vi håper og tror at den nye pilegrimsveien vil gjøre Hedalen kirke til et flittig brukt utgangspunkt og mål i åra som kommer.

Omtrent to hundre mennesker var samlet ved Reinli stavkirke.
Reinli stavkirke

Turistsesongen nærmer seg for alvor. Da søknadsfristen gikk ut, hadde dessverre ingen søkt guidejobb for hele sesongen.
Kirkelig fellesråd, som har overtatt ansvaret, så seg dermed ikke i stand til å gjøre noe. Etter det har vi jobba litt lokalt for å få guider på plass. Per dags dato har ganske mye ordnet seg, men vi har fremdeles ”vakant hjemmel” i siste halvdel av juli.

Vi tar i mot søkere fra 10.klasse og oppover. Er guidene under 18 år, lar vi to arbeide sammen.
Nytt opplag av ”Hedalen stavkirke- I gode og onde dager gjennom 800 år” ventes klar ganske snart. Vi gleder oss, og vil komme tilbake med flere opplysninger.

Til slutt litt om ting som har skjedd. Vi ventet at temakvelden med Marit Landsend skulle bli variert og interessant, og jeg vil si at den ble akkurat det. Sitter du inne med en eller flere temakveldideer, tradisjonelle eller utradisjonelle, hører vi gjerne fra deg.

Takk til Arne P. for flott fotoreportasje fra konfirmasjonsgudstjenesten 1. pinsedag! Vi er glade for og stolte av den nye Valdresproduserte messehakelen som menigheten nå er eier av. Messehakelen er kjøpt for minnegaver. En varm takk til alle som på denne måten har vist og viser omtanke for kirka!

Gudstjenestelista fram til 24.september er lagt inn i kalenderen på Hedalen.no. Neste møte i Menighetsrådet holdes 28.august.


 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |