tPublisert:  10.11.06

 

 

Redaksjonsråd på plass

I § 5 i vedtektene til Hedalen.no heter det:  "Det skal engasjeres et redaksjonsråd bestående av 3-5 personer. Rådet engasjeres av styret, etter innstilling fra redaktøren. Rådet skal bistå redaktøren med hensyn til redaksjonelle retningslinjer så vel generelt, som i enkeltsaker."

Redaktøren har innstilt følgende personer til redaksjonsråd:

Tone Elisabeth Berg Utflytta hedøl og journalist
Mona Strandbråten Hedøl
Lars Elsrud Hedøl
Tone Kjensrud Hedøl

I tillegg er professor Knut Lundby (hytteeier) forespurt om å sitte i rådet.  Dette har han takket nei til, men han er villig til bistå redaktøren i enkelte saker.

Styret i Stiftelsen Hedalen.no har engasjert redaksjonsrådet i tråd med innstilling fra redaktøren.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |