tPublisert:  10.11.06

 

Ta turen til Søbekkseter i pinsa!

Foto: Olaf Ødegaard
Tekst:  Arne Heimestøl

Tar du en tur til Søbekkseter den nærmeste uka, kan du få oppleve et vakkert syn.  I inngjerdinga går det nå 33 simler og 29 kalver.  Om ei uke skal dyrene flyttes til Maristuen på Filefjell.

Vanligvis får hver simle én kalv.  Tre ganger siden år 2000 har det blitt født tvillingkalver på Søbekkseter.  Kalvene lever på reinsdyrmelk og hjortefor.  Kraftforpelletsen reinen får, inneholder svært mye fiber.

Etter ei tid må disse reinkalvene klare seg med melk annenhver dag.  Simlene skal melkes de dagene kalvene ikke slipper til, og det forskes fremdeles på hvordan en kan lage kommersielle produkter av melka.

Reinsdyra på Søbekkseter er spesielt tamme.  De er mer vant til mennesker enn flokken de skal gå sammen med seinere i sommer.Nettsideansvar: Arne Heimestøl |