tPublisert:  10.11.06

 

 

Fellesturer med guide

Tekst:  Arne Heimestøl
Foto:  Bjarne Berg

Forrige helg startet Vassfaropplevelser årets turopplegg. Denne helga ble det gjennomført to turer; det ene i Berte Skrukkefyllhaugens fotspor, den andre til Storbekkseilen, der slagbjørnen Rugg ble skutt for 98 år siden.

Lørdag var det flott vær.  Turen denne dagen gikk fra nordenden av Aurdalsfjorden og til Skrukkefyllhaugen. Guiden fortalte om Berte og hennes familie, og utdrag av Elsruds bok om Berte og Fønhus sin bok, Fjellkongen, ble framført.

Høgdepunktet for mange var nok stunden på selve Skrukkefyllhaugen da en fikk høre Berte selv, i et radiopptak fra 1947, fortelle om livet i Vassfaret . På klar og tydelig, gammel hedalsdialekt fortalte Berte om da hun jaget bjørnen som gikk til angrep på kua hennes.

Mat må en ha, og denne dagen fikk turdeltakerne prøve Skrukkefyllburger med tilbehør, alt laget av lokale råvarer. Til kaffen ble det servert pruppkaker, et gammelt kakeslag som ble mye brukt i Hedalen før.
Her var det også mulighet til å smake på mer, eller til å sikre seg en eller flere av årets elgpølser fra Vassfarkjøtt.
 


Slagbjørnen Rugg

Søndag bar det til fjells, og målet nå var minneplata der slagbjørnen Rugg ble skutt 13. mai 1908. Lia opp fra Aurdalssetrene er bratt, og i det varme og fine været måtte det til pauser både titt og ofte.

Flere av disse ble fylt med opplesning av utdrag fra boka om slagbjørnen Rugg av Mikkjel Fønhus.

Selve minneplata kan være vanskelig å finne hvis en ikke har vært på  stedet før, men når en kommer rette leia, og solen står på, kan en se at det blinker i den, -- som om det skulle være en gullskatt en har funnet.

Nistekos hører med. Det samme gjør en tur til et utsiktspunkt litt vest for minneplata -- der en får et fabelaktig overblikk over Vassfaret med Aurdalssetrene rett under.  I øst blinket Sperillen.

Flere turer

Flere har etterlyst guida turer i Vassfaret, Vidalen og Hedalsfjella.  Jeg har vært med på noen av oppleggene Bjarne og Marit har laga, og dette er et tilbud både bygdefolk, hyttefolk og andre bør benytte seg av. 

Det er hyggelig å  gå på tur sammen med kjentfolk.  Flott er det også å kunne bli kjent med nye, turglade mennesker.  Nå gir Bjarne og Marit oss anledning til å komme ut på organiserte turer litt oftere enn det vi har vært vant til, og de har gjennom sine turopplegg vist at de har mye å gi.

Neste mulighet til en vassfaropplevelse er lørdag 8. juli. Da går turen opp på sørsiden av Aurdalsfjorden, om Festningen og opp Rauhåkenskriua og vestover Søbølsfjellet.  Les mer her.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |