tPublisert:  10.11.06

 

 

Ingen søkere til ledige rektorstillinger

ARNE HEIMESTØL

Rektor ved Begnadalen skole har sagt opp, og rektor ved Hedalen barne- og ungdomsskole skal ha et års permisjon.  Ved første gangs utlysing kom det ingen søkere til de ledige lederstillingene.  Kommunen går nå bredt ut i ny utlysning, og søknadsfristen er satt til 19. mai.

Når det gjelder lærerstillinger i kommunen, ser det bedre ut.  --Totalt var det 3-4 stillinger ledige, opplyser rektor Arnbjørg Haugen.  Det er 20 søkere til disse stillingene.  Denne uka skal det være intervju med aktuelle søkere, og en håper å kunne tilsette lærere i de ledige stillingene i slutten av uka.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |