tPublisert:  10.11.06

 

 

Garasje klar til høsten

ARNE HEIMESTØL

--Mye er gjort, men vi utfordrer flere til å bli med på dugnaden.  Det handler om å få opp garasje på Søbekkseter slik at løypemaskina som skal kjøpes inn, kan få egnet hus. Dette sier Nils Sætrang, som har tatt på seg det praktisk-administrative arbeidet knyttet til byggeprosjektet.

  • Olaf Ødegaard har gitt tomt. 

  • Begna Bruk bidrar med med byggevarer. 

  • Byggern' på Bagn leverer bygningsartikler. 

  • Johannes Strandbråten tar ansvar for grunnarbeidene som må til.

  • Ivar Lie bidrar med nødvendig rørleggerarbeid.

--Innsatsen i dette prosjektet vil bli verdisatt i form av andeler eller sponsoravtale, og det er fremdeles plass for deltakelse fra næringslivet, grunneiere, hyttefolk, bygdefolk og andre. Ta kontakt med Nils Sætrang på telefon 61 34 95 42 / 970 98 988.

--Jeg er overbevist om at et godt løypenett vil bidra til at hyttene i området vil bli mer brukt. Det er like viktig som å framheve betydningen dette tiltaket vil ha for nybygging, avslutter Sætrang.

Se egen side for tiltaket.  Her finner du oppdatert oversikt over hvem som har bidratt med andeler og annen støtte.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |