tPublisert:  10.11.06

 

 

Referat fra bygdemøte 12.05.06

GUNNAR HAUGEN

Mellom 60 og 70 møtte opp bygdemøte om Småsamfunnsprosjektet. Hovedsaken på møte var RV 243 og befaringen tidligere på dagen. I tillegg til representanter for Småsamfunnsprosjektet og Sør- Aurdal kommune var Sigrun Eng fra Næringskomiteen på Stortinget, fylkesordfører Audun Tron og plansjef i fylkeskommune Jørn Prestsæter også med på bygdemøtet. 

Vegsaken

Det ble referert fra dagens befaring i morgen. De inviterte fikk mye nyttig informasjon fra de frammøtte og fikk blant annet følgende innspill: 

·        Ca 80% av hyttefolket kjører Tollefsrud – Nerbyskrysset og alt næringsliv sør for Nerbyskrysset lider

·        Bedre skilting fra E16 er nødvendig og skilt til E16 ved Nerbyskrysset oppfordrer til dagens trafikkmønster.

·        Erfaring fra elev ved skolen om nestenulykker og oppfordring om å ta med at vegen ikke bare er riks- og fylkesveg, men også skoleveg med det trafikksikkerhetsansvaret det medfører.

·        Distriktet er betydelig leverandør av tømmer.

·        De politiske miljøene må trykke på videre for RV 243.

·        Tungtransport truer med å sette av varer på Nes i Ådal. 

De inviterte lovde å ta med seg innpillene videre. 

Belysning i sentrum

Et spleiselag mellom Småsamfunnsprosjektet og lokalt næringsliv på den ene siden og Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune på den andre siden har sikret finansiering av belysning i sentrum. Det legges opp til stedstilpasset belysning. Vegvesenet har påtatt seg ansvaret for driften. Videre prosjektering står for tur før det synlige arbeidet kan startes opp. Håpet er å få gjort mye i løpet av året. Tiltaket mottok applaus under møtet. 

Ideer fra Westerdals reklameskole

Ordfører Knut Torgersen orienterte om at prosjektet ved Næringslivsgruppa har tatt tak i to av prospektene Westerdals reklameskole la fram, henholdsvis Skrukkefyll og bryllupsbygda. Lokale personer har sagt ja til å jobbe videre med konseptet. Dersom det blir en koordinator for det hele, kan ideene snart testes i praksis. 

Avslutning av prosjektet

Småsamfunnsprosjektet avsluttes 31. august. Mange delprosjekt er avsluttet innen den tid men flere saker krever oppfølging også etter den datoen. Småsamfunnsprosjektet jobber med løsninger på hvordan dette kan gjøres. Fylkesordfører Audun Tron uttalte at fylkeskommunen vil være med å se på løsninger. 

Fram mot avslutningen blir det utarbeidet en avsluttende rapport om arbeidet med Småsamfunnsprosjektet. Den vil bli klar til et avsluttende bygdemøte om Småsamfunnsprosjektet tidlig på høsten. 

Orientering fra Temagruppene

Det var en rask orientering om arbeidet i de ulike temagruppene. 

Orientering fra temagruppene og andre tiltak i prosjektet kommer i eget oppslag.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |