tPublisert:  10.11.06

 

 

Befaring av RV 243 Nes i Ådal – Hedalen

GUNNAR HAUGEN

Befaringen startet på Nes i Ådal. Valdres Tømmer og Multibil var representert med lastebil og henger. De fortalte om sine erfaringer med vegen. Valdres Tømmer kjører årlig ca. 1000 lass med tømmer på RV 243. Multibil frakter daglig personbiler på bil og henger. Jan Nørstegard fra Statens vegvesen Region øst og Svein Olav Thorvik fra Statens vegvesen Region sør fikk prøve tungtransport på RV 243 og var passasjerer på lastebilene på første etappe.

Fra befaringen

De andre deltagerne på befaringen ble fraktet med buss. Geir Fossholm var guide på bussen. Han fortalte om veiens tilstand, fraværende vedlikehold / utbedring i en mannsalder. Det var lagt opp til i alt åtte stopp i løpet av befaringen. De fleste på Buskerud sida. Alle fikk med egne øyne se en helt nedkjørt veg, et toppdekke i oppløsning, smale bruer, manglende grøfter, svinger og smale partier.Per Olav Lundteigen

Etter to og en halv time med befaring var det lunsj på Solstad kafe og drøfting av veien. Alle så helt klart behovet for bedre veg. Problemet er at så mange andre er i samme situasjon. Med dagens bevilgningsnivå til vegregionene blir det hard kamp om midlene og etterslepet innenfor vegsektoren er formidabelt.

Vi fikk klare signaler om at dette tiltaket var bra og oppfordringer om å fortsette kampen for å synliggjøre våre behov og komme med/ høyere opp på prioriteringslister for vegprosjekter.

Før bygdemøtet på kvelden fikk delegasjonen være med på befaring av den fylkekommunale vegen fra kirka til Åsli i tillegg til en tur helt opp på fjellet.

Fra lunsj på Solstad

Følgende deltok på befaringa:

Nr

Navn

Representerer

Kommentar

1

Sigrun Eng

Stortinget; næringskomiteen

 

2

Per Olaf Lundteigen

Stortinget; finanskomiteen

 

3

Audun Tron

Fylkesordfører i Oppland

 

4

Jørn Prestsæter

Oppland fylkeskommune,

 

5

Nils Petter Undebakke

Fylkesvaraordfører Buskerud fylkeskommune

 

6

Anne Sandum

Buskerud fylkeskommune

 

7

Jan Nørstegård

Statens vegvesen Region øst

 

8

Svein Olav Thorvik

Statens Vegvesen, Øvre Buskerud distrikt

 

9

Terje Kjemperud

Varaordfører Ringerike

 

10

Knut Torgersen

Ordfører Sør-Aurdal kommune /

Småsamfunnsprosjektet i Hedalen

 

11

Kåre Helland

Varaordfører Sør-Aurdal kommune

 

12

Ole Herman Aamodt

Rådmann Sør-Aurdal kommune /

Småsamfunnsprosjektet i Hedalen

 

13

Erling Aas

Planlegger Sør-Aurdal kommune

 

14

Elling Fekjær

Småsamfunnsprosjektet i Hedalen

 

15

Gunnar Haugen

Småsamfunnsprosjektet i Hedalen

 

16

Harald Liodden

Sør-Aurdal kommune, utviklingskomiteen

 

17

Geir Fossholm

Gardbruker langs RV 243

 

18

Einar Bruskerud

Valdres Tømmer

 

 

 

 

 

 

 

Avisa Valdres

 

 

 

Ringerikes Blad

 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |