tPublisert:  10.11.06

 

 

Hei, godtfolk!

ODDVAR JENSEN

Løypesaka – og dugnadsånden, - noen betraktninger fra ”gammel” hytteeier! Norge er et framifrå dugnadsland. Den norske dugnadsånden er viden kjent. Den representerer ”noe” unikt, noe som får andre land til å sperre øynene opp. Et fenomen som har blitt til en kultur og som gjennom generasjoner har dratt lass tyngre enn noen storkapital kunne klare.

Mye vil ha mer er det noe som heter. Det kan tolkes på mange måter, men sannheten er at det burde ha kommet atskillig mer enn den nå mye omtalte millionen.

Javel!  Hvorfor det da kan en si!

Jo, for det første er det svært mange hytteeiere i området som ikke har tegnet seg for andeler, og for det andre vil et større tegningsbeløp bety flere og bedre løyper. Særlig det siste synes jeg det er veldig viktig å poengtere betydningen av. Ett forhold er selve innkjøpet og kostnaden av løypemaskin, ett annet er driften av maskinen, og ikke minst kostnadene ved å opprettholde et godt scooterkjørt tilførselsnett fra mange hytteområder til hovedtraseene.

For å sikre at den store løypemaskinen får maksimal kjøretid, for at den skal kunne lage lange og gode spor til et størst mulig område, og ikke minst for at det unge løypelaget skal få en god og trygg start, er det viktig at en har en økonomi som også tar høyde for tiden etter maskininvestering.

Og her godtfolk! - her er det dere som inntil nå har sittet på gjerdet kommer inn.

En sterk anbefaling fra oss i løypestyret til at dere blir med i god norsk dugnadsånd slik at vi sikrer ikke bare en vellykket fødsel, men også en trygg oppvekst. Vi brenner for å lage et godt løypetilbud for alle i området. Det klarer vi garantert om vi får inn den ekstra dugnadskapitalen vi vet er der ute hos dere som inntil nå enten har ”sittet på gjerde eller rett og slett ikke har vært kjent med hva som foregår”.

Og vi ber også dere veldig pent om å være med på løypeprosjektet - nå. Et prosjekt som vil gjøre hyttene deres mer verdt, som gjør at flere kommer seg ut og på lengre turer, og flere av oss – som aldri har truffet hverandre – vi møtes – på steder vi kanskje aldri har vært. Og jo flere fra ditt område, jo bedre tilbud nettopp der!

Du skal vite at din andel kommer veldig godt med og vi vil gjerne ha deg med i laget – NÅ.

En andel koster kr. 3.000.-. Du kan tegne deg for en eller flere andeler, send en e-post til loypelag@hedalen.no , eller bruk tegningsdokumentet som finnes på løyepelags-siden. Eller du kontakter en i løypestyret, alle navn finner du på nevnte side.

”sitat ordtak”: - gode ideer skal du ikke overveie men iverksette.

(Ps! Som 21 åring byttet jeg bort bruktbilen min i 1965 mot hyttetomt ved Damtjern. I 1969 ble jeg en lykkelig hytteeier og har siden storkost meg på Teinevassåsen – og jeg lurer stadig på hvorfor jeg ikke treffer flere ute i sporene bl.a. i vinterferien, men nå behøver jeg kanskje ikke lure mer!!) hilsen, Oddvar Jensen.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |