tPublisert:  10.11.06

 

 

Melding for Hedalen.no

Styret i Stiftelsen hedalen.no hadde mandag 29. mai 2006 sitt første styremøte. Følgende vedtak ble fattet:

 1. Konstituering Osvald Fossholm ble valgt til styreleder for 1 år.
   
 2. Engasjering av redaktør
  Et enstemmig styre vedtok å engasjere Arne Heimestøl som redaktør. Etter styrets oppfatning er Heimestøl godt kvalifisert. Styret mener å ha bred støtte for sin beslutning gjennom den tillit som kom til uttrykk overfor Heimestøl på stiftelsesmøtet.
   
 3. Gjenåpning av diskusjonsforumet
  På stiftelsesmøtet kom det klare signaler om at man ønsket å verne om ytringsfriheten. Styret deler dette ønsket og håper at forumet er gjenåpnet innen utgangen av juni med de retningslinjer for bruk og kontroll som ble skissert på stiftelsesmøtet.

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |