tPublisert:  10.11.06

 

 

Et bidrag til økt trivsel og sikring av arbeidsplasser

ARNE HEIMESTØL

20. mars er satt som frist for tegning av andeler til løypemaskin i Hedalsfjella. Onsdag 9.3. var det tegnet andeler for 471 000 kroner.  Tiltaket samler bred støtte.  Dette kommer også til uttrykk ved følgende uttalelse fra Roger Kjensud på vegne Vassfarbygg.

--For å gi best mulig tilbud til nåværende og nye hytteeiere og andre ivrige skiløpere, ser vi tømrere det som en stor fordel med høystandard løyper i fjellet .På våre rundreiser i andre attraktive fjellområder ser vi en stadig hvordan skiløyper blir prioritert og utbedret , noe som brukerne setter større og større pris på .

Vi bør kunne gi et lignende tilbud i Hedalsfjella! Et løypenett med høy standard vil trekke flere turister -- og selvsagt bygdefolk opp i fjellet og frisklufta . Dette vil gi ringvirkninger for all næringsvirksomhet og aktivitet som drives i området, som igjen vil bidra til at bygda holdes i gang, og at vi fortsatt kan holde til "der vi trivs aller best"!

  • Her finner du oversikt over tegnede andeler.


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |