tPublisert:  10.11.06

 

 

Bredbåndstelefoni i Hedalen

ARNE HEIMESTØL

80 husstander har nå bredbåndstilkobling fra Eidsiva i Hedalen.  Nå følger selskapet opp med et nytt tilbud, IP-telefoni.  Eidsiva har imidlertid noen konkurrenter, og det kan lønne seg å vurdere flere tilbud før en bestemmer seg. Det skal bli spennende å se hvordan denne teknologien vil fungere i Hedalen.

Undertegnede bor for tiden i Volda.  Her har jeg fått meg IP-telefon, og jeg har overført nummeret jeg har i Hedalen til selskapet jeg kjøper tjenesten av.  Dette er en fordel, for da slipper vi å varsle nummerbytte.

Bokser og ledninger

I huset har jeg nå tre bokser som skal spille på lag:  Modemet, som tar imot bredbåndsforbindelsen, et adapter som styrer telefontrafikken og en trådløs ruter som datamaskinene er koblet til.  Jeg opplevde det som en utfordring å få alle disse boksene til å spille på lag.  Det kan hende en trenger hjelp for å få utstyret til å fungere tilfredsstillende, og en må være forberedt på mer "ledningssalat".

Telefonapparat

Jeg måtte skaffe meg en analog telefon.  Hjemme i Hedalen hadde jeg ISDN-apparater, og disse kan ikke brukes.  Man bør heller ikke prøve å vekke gamle sveivetelefoner til live. De vil neppe fungere. ;-)

Trøbbel

Til å begynne med har det vært en del funksjonsfeil på IP-telefonen.  Skraping, ekko og nedkobling har avtatt etter at innstillinger er justert.  Andre som har tilsvarende løsning som den jeg har skaffet meg, merker imidlertid ikke noen kvalitetsforskjell på vanlig telefon og IP-telefon.

Av eller på?

Telefonen kan en bruke selv om datamaskinen ikke er på.  Men strøm må en ha.  Blir strømforbindelsen brutt, mister en nemlig også bredbåndsforbindelsen, og da er mobiltelefonen den en må ty til.

Hesjetråd eller telelinje

Kvaliteten på telefonlinjene varierer.  Jeg fikk beskjed fra IP-telefonleverandøren om at linja mi ikke var bra.  Dette mente de å kunne si etter at jeg hadde kjørt ping-test til VG.

Dette blir kanskje litt teknisk for noen, men virkninga av feilen kan kanskje sammenlignes med å kjøre på vei med teleløsning kontra en skikkelig plan motorvei. 

Bredbåndsleverandøren min hevdet at det andre selskapet tok feil og mente dessuten at adapteret deres ikke var godt nok.  Modemet til bredbåndsleverandøren skulle imidlertid være av god kvalitet. Så da så..

Telefonleverandøren kom da tilbake med et tre siders notat som forklarte hvordan innstillinger skulle justeres på nevnte boks fra bredbåndsleverandøren. Den boksen fikk ikke jeg lov til å røre, for hvis jeg prøvde det, ville jeg bli fakturert for 500 kroner ekstra hvis noe gikk galt. Heldigvis kunne bredbåndsleverandøren "tala te" modemet slik at innstillingene kunne endres.

Så nå får vi se om dette hjelper.  Hvis noen prater med meg i telefonen, og jeg blir borte, så er det ikke sikkert at det er jeg som har lagt på...

Jo flere kokker....

Man bør altså tenke på hvor mange aktører man handler med.  Her i Volda står én for telefonlinjen, en annen for bredbåndsforbindelsen, en tredje for IP-telefonen.  Hvis det oppstår problemer, kan det være fristende for aktørene å skylde på hverandre, og de færreste kunder har kompetanse til å vurdere hvem det er som har rett.

Kostnader

Ringemønster bør også være noe en tar hensyn til.  Dette tilsvarer løsninger en har med mobiltelefon.  Eidsiva opererer med månedsavgift + tellerskritt.  Jeg har en løsning som innebærer fast månedsavgift og ingen tellerskritt til fasttelefoner.  Men når jeg ringer til mobiltelefon, faktureres det.  Får jeg systemet til å fungere tilfredsstillende, er jeg overbevist om at IP-telefon vil redusere telefonkostnadene mine svært mye.

Telefon på tur

En fordel med denne telefontypen er at du kan ta med deg adapteret dit du reiser. Finnes det bredbånd, skal du i prinsippet kunne få liv i telefonen din. 

Til slutt litt teknologiprat:  Det er en stor fordel at telefonen har støtte for Quality of Service (QoS). Dette betyr at den sørger for at telefonsamtalene dine alltid tildeles nok av kapasiteten på bredbåndslinjen. Du sikres på denne måten at lydkvaliteten på samtalene alltid er bra, selv om du skulle laste ned store filer samtidig.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |