tPublisert:  10.11.06

 

 

Årsberetning , Hedalen menighet 2005

Søndag 12.3. var det årsmøte i Hedalen menighet.  Her følger årsmeldinga menighetsrådet la fram.
 

 1. Hedalen menighetsråd , sammensetning og virksomhet.

  Svein Breen formann
  Vallborg Myklebusthaug nestform. og repr. i Fellesrådet.
  Marit Helene Grøv sekretær
  Arne G. Perlestensbakken
  Eiliv Lønningen kapellan.
  Martha Nordby 1.varamann og kasserer.
  Øvrige varamenn: Kari Elisabet Hendis, Kjellfrid Skoglund,
  Oddbjørg Brenden Hansen.

  Virksomheten i menighetsrådet.

  Menighetsrådet har hatt 8 menighetsrådsmøter i 2005.
  Rådet har behandlet 80 saker.
  Underutvalg: Prosjektgruppe for trosopplæringsprosjektet,
  Saltokomiteen, Stavkirkekomiteen, ”Vi over 60”-komiteen,
  Styret for presteboligen og Godvassreiret.
  (pluss flere passive komiteer og utvalg.)
   
 2. Virksomheten i tall.
  I 2005 har vi hatt 25 gudstjenester. 8 barn er døpt (4 fra
  soknet). 2 par er viet. Vi har hatt 15 gravferder. Det har
  vært 12 konfirmanter.
   
 3. Viktige oppgaver i 2005.

  a. Trosopplæringsreformen.
  Vi har endelig, etter mange annonser og mye strev fått ansatt
  en barne- og ungdomsarbeider i menigheten.
  Lene Grimsrud begynte i 10% stilling fra 1.okt. 05 og i
  60% stilling fra 1. jan. 06 – kjempebra!!!
  I forbindelse med trosopplæringsprosektet har vi hatt 2 prosjekt-
  møter i halvåret : Mentor Cecilie Holdø, kirkevergen, prest, repr.
  fra menighetsråd og repr. fra Salto.
  b. Vi har hatt menighetsrådsvalg. Folk var villige til å stille opp
  som kandidater .
   
 4. De enkelte virksomheter.
  Barnearbeidet.
  Salto har fungert meget bra dette året også. Antall barn på møtene
  har vanligvis vært godt over 20. Vi har prøvd et nytt opplegg for
  de eldste barna også i år. Vi har kjøpt inn en flott lavo og vært ute
  med denne gruppa siden i sommer.
  Det er Salto annen hver torsdag.

  Ungdomsarbeidet
  Det har vært HUK-kvelder i gymsalen og på kjøkkenet på skolen
  også dette året (matlaging og ballspill). Jofrid har har hatt
  ansvaret for dette. 22 ungdommer (i snitt) har møtt fram.
  Det har vært en HUK-kveld i måneden.

  Andre menighetsaktiviteter.
  Vi har bønnemøter annenhver tirsdag kl 19.30 i kapellet på
  Ildjarntunet. Det er flere misjonsforeninger i bygda. De mest
  aktive er Normisjonsforeningen og Sørli`s misjonsforening.
  Vi har fem bibel/fellesskapsgrupper i menigheten.
  Menighetsrådet har vært med å arrangere : konfirmantfest,
  konfirmantleir, st.Hansgudstjeneste i Brakadokka, 100 års-
  feiringen av unionsoppløsningen.

  Riksantikvaren har ferdigbehandlet Hedalsmadonnaen og
  gitt oss den tilbake. De har hentet middelalderkrusifikset,
  middelalderskapet, et lerretsmaleri (1694), og et tresnitt fra
  1700-tallet. Vi har flyttet et nattverdsmaleri til altertavle
  midlertidig.
   
 5. Det nye menighetsrådet.
  Eldor Bråthen formann
  Ingeborg Aasli nestformann
  Astrid Braut sekretær
  Turid Klemmetsrud kasserer
  Ragnar Garli 1.varamann
  Vi takker dere for at dere er villige til å gå inn i dette
  arbeidet og ønsker dere Guds velsignelse og lykke til.

Hedalen 10.mars 2006

Forrige menighetsråd v/ Svein Breen.
Årsfest – årsmøte
12. mars 2006
Hedalen menighet


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |