tPublisert:  10.11.06

 

 

669 000 kroner til nå

ARNE HEIMESTØL

223 andeler er på plass - 30 nye i forhold til sist søndag.  Status per onsdag 16. mars er 669 000kroner.  Målet er 900 000 kroner.  Frist for å tegne andeler er satt til 20. mars.  Målet er absolutt innen rekkevidde! På nettsidene til løypemaskinsaka kan du følge med på hvem det er som har bidratt så langt.  Noen er både bygdefolk, grunneiere og hytteeiere.  Andelene er registrert på ett sted.  Mener noen at en er feilplassert, sender en e-post til hedalen@mork.cc , så vil retting komme sammen med neste statusrapport.

Gruppa "grunneiere" gjelder de som har solgt, eller selger hyttetomter.  Resten av gruppene skal ha selvforklarende navn.

Dette sier Helga Perlestenbakken om høystandarløyper:

"Som grunneier / tomteselger på Teinevassåsen ønsker jeg å bidra til utvikling av Hedalsfjellet.

Jeg har selv vært en ivrig bruker av fjellet i en årrekke, helt fra den gangen en selv måtte brøyte løype (eller håpe på at noen andre hadde startet skituren før en selv),  Det ble store fremskritt og enda større skiglede da snøscooteren ble tatt i bruk for løypepreparering.  Men utviklingen går sin gang, og tiden er inne for at også vi høyner standarden på løypenettet vårt.   

Jeg støtter derfor løypemaskinprosjektet og tror at en høyere standard på skiløypene vil være et viktig bidrag til å gjøre fjellområdene våre mer attraktive.  I dag er det mange hytter som er lite i bruk.  Håpet er at dette kan være med å bidra til økt bruk av eksisterende hytter og økt bruk av hyttene vil gi ringvirkninger for bydesamfunnet. 

Når det gjelder løypenettet, ser jeg det som viktig at hovedtrasèene går noenlunde på samme sted som før.  ”Gammel vane er vond å vende” er et gammelt uttrykk, noe mange skiløpere nok er enig i.  Samtidig skal vi huske på at løypene gjerne er lagt slik de ligger grunnet naturforholdene (utsikt, lune rastplasser og lignende)."  

Og løypekjører Henning Perlestenbakken uttaler følgende:

"Jeg driver Hennings Fjellservice, og har i de siste årene, i samarbeid med andre, kjørt skiløypene på Hedalsfjellet på oppdrag fra Sør-Valdres utvikling. 

Det tilbudet vi har per dags dato, er ikke av den kvalitet som brukerne av skiløypene krever og ønsker. Det er veldig viktig at det blir gjort en innsats for å bedre løypekvaliteten utstyrsmessig, samt sikre økonomisk drift. Løypebidraget vi får for å kjøre løypene er i dag lite. Det dekker knapt nok lønn til oss for jobben og gir ikke rom for forbedring av løypeprepareringsutstyret. Med det utstyret vi har, er det spesielt problematisk med isete og harde løyper, noe en løypemaskin med fres ville takle fint. 

Antall overnattingsdøgn på hyttene er viktig for mitt firma og for andre bedrifter i Hedalen. Jeg mener forbedra løypekvalitet er en viktig faktor for økt bruk av hyttene, og ønsker derfor å bidra til innkjøp av løypemaskin."


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |