t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

Flere vafler for stjernene?

KNUT KORSÆTH

Journalist i Gudbrandsdølen og Dagningen (GD), Jostein Hernæs, hadde en meget tankevekkende kronikk i GD 28.febr. d.å. hvor han takket for at det bare ble to gull i OL. Hans takk for "to gull" gir meg muligheten til å følge opp i samme spor: Jeg har ved flere anledninger reist spørsmål om det er riktig at norsk idrett
blir finansiert fra Norsk Tipping og ikke via statsbudsjettet. På den måten unngår man en åpen politisk debatt om hvordan vi her i landet skal prioritere idrett, ungdom, helse, livsstandard og en god start på livet.


For idretten er det gull verdt at de edleste medaljene ikke alltid tildeles den nasjon med mest penger.
Vinter-OL i Salt Lake City kostet norsk idrett svært mye, og merforbruket med innpå 10 mill. kr. har idretts-Norge i ettertid slitt med å dekke inn.
Idrettskretsene som er det beste forsvar for breddeidretten, har i perioden etter Kjell Krans "fall", fått føle betydelige kutt i så vel bemanning som i økonomiske overføringer. ldrettsforbundets vanstyring med vel 80 mill. i underskudd er ennå ikke fullt ut rettet opp! Breddeidretten vil måtte leve med innsparinger også i 2007 som følge av kravet om positiv egenkapital i idrettsforbundet.

Jeg har ved flere anledninger etterlyst en ny Stortingsmelding om norsk idrett. Etter det som har skjedd i forbindelse med vinter-OL i Torino - i forkant, under og ikke minst i ettertid - er det ennå større grunn for Stortinget å legge føringer om hvordan norsk idrett skat utvikle seg i framtiden.

Jeg vil håpe og tro at signalene idrettspresidenten ga om ytterligere titallsmillioner i støtte til toppidretten, var uttalt i en presset situasjon. Håpet er at han sammen med resten av NIF -styret nå knytter oppmerksomheten mot det frivillige idrettsarbeidet som utøves på lokalt og regionalt nivå.

Med løfter om større overføringer til disse nivåene, kan vi kanskje unngå å måtte bidra med vafler til stjernene!

Lhr. 16. mars 2006.
Knut Korsæth.


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |