tPublisert:  10.11.06

 

 

På stortingsbesøk

Tekst: ARNE HEIMESTØL

Samferdsel, helse og skole er prioriterte saker for Arbeiderpartiet.  Dette fikk 17 sør-aurdøler fra Hedalen Arbeiderlag og Sør-Aurdal Arbeiderparti høre da de 17.3. var på besøk i Stortinget. E-16 ble et viktig tema i møtet, og muligheten for bompengefinansiering av E-16 / Bagnskleiva ble nevnt. 

--Det er viktig for lokallaget å kunne få lufte saker vi er opptatt av for sentrale politikere, og vi setter også pris på å få innsikt i arbeidet i Stortinget.  Dette sier initiativtakeren til turen, Tor Anders Perlestenbakken til Hedalen.no. Han var tilfreds med at turen hadde deltakere fra hele kommunen.

To andre tema ble luftet under besøket.  Ny regioninndeling kan bli en utfordring for kommuner som er på grensen mellom to eller flere regioner.  Dette må ikke føre til at de som bor slik til, får et dårligere tjenestetilbud enn andre.

Også vegen Nes-Nes ble nevnt på møtet, og det temaet kommer nok til å komme opp under et større veimøte i Hedalen seinere i år.

Espen Johnsen, nyvalgt stortingspolitiker fra Valdres, orienterte om arbeidet i Stortinget og om prioriterte satsingsområder i tiden framover.

Foto:  Rune Stenslette


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |