tPublisert:  10.11.06

 

 

Snart halvveis

ARNE HEIMESTØL

20. mars er satt som frist for tegning av andeler til løypemaskin i Hedalsfjella. Onsdag 1.3. var det tegnet andeler for 432 000 kroner.  Dette betyr at en nå er snart halvveis til målet.  I dag bringer Hedalen.no en ny oversikt over hvilke grupper som har bidratt så langt.

Tre grunneiere har til nå meldt at de vil tegne andeler.  Ola Einar og Nils Ivar Grøv er to av dem. 

--Som grunneiere og tomteselgere i Hedalsfjella støtter vi løypemaskinprosjektet i området, sier Ola Einar. --Vi håper og tror dette vil bidra til å gjøre områdene våre enda mer attraktive - både for nåværende hytteeiere/brukere, potensielle tomtekjøpere og også for bygdefolket som liker å bruke fjellet.

Vi håper alle som ser positivt på en løypemaskin i området, ser seg tjent med å bidra i dette løftet av bygdas tilbud. Lykkes vi, vil dette være et viktig bidrag til å gjøre bygda vår mer attraktiv og på den måten være med på å skape mer liv og røre på flere plan, både i fjellet og nede i bygda, avslutter Ola Einar.

Neste uke utfordres snekkerlagene i Hedalen til å uttale seg om prosjektet.

NB!  Oversikten "Hyttefolk" inneholder også en del bygdefolk.  Les mer her.

Her kan du lese mer om løypesaken.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |