tPublisert:  10.11.06

 

 

825 000 kroner

ARNE HEIMESTØL

Per 24. mars var det tegnet andeler for 825 000 kroner til løypemaskin i Hedalsfjella. Fristen for andelstegning er forlenget. Nytt siste uke er at Olaf Ødegaard, bosatt på Søbekkseter, har stilt garasjetomt til disposisjon for tiltaket. Dette betyr at en også vil starte planlegging av garasjebygg.

Å kunne starte løypekjøring uten gjeld etter investeringer vil være en stor fordel. Dette vil gjøre det lettere å få til god drift. En håper derfor at flere vil støtte tiltaket.

Hyttefolket har til nå bidratt med 116 andeler.  Deretter følger næringslivet i Hedalen med 100. Her finner du mer informasjon om høystandard skiløyper i Hedalsfjella.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |