tPublisert:  10.11.06

 

 

200-årsjubileum for Sør-Aurdal prestegjeld

GUNVOR HEIENE

Den 28. mars i 1806 fikk Sør-Aurdal for første gang egen sokneprest. Dette ble markert med en festgudstjeneste i Bagn kirke på Maria budskaps dag, søndag 26. mars. Flere hedølinger deltok i gudstjenesten.

Kirken var pyntet med hvite Maria-liljer på alteret. Folk fra alle menighetene i Sør-Aurdal møtte opp. Og mens menigheten sang ”Å, kom nå med lovsang jordens kristenskare” kom en korsbærer i spissen for en lang prosesjon inn \i kirken. Først kom Begnadalen kirkes barnekor og Bagn barnekor i fine, røde kapper. Deretter fulgte lederne i de fem menighetsrådene og kirkelig ansatte i Sør-Aurdal. Til sist kom tre prester iført prestekjoler med røde stolaer for anledningen. I tillegg til våre egne to prester, deltok vår tidligere prest, Sigmund Nakkim, som sluttet her for snart 19 år siden.

Det var mye fin sang og musikk i gudstjenesten med Guri Amundsplass ved orgelet og Ole Fønhus på trompet. Det var også et lite forsangerkor som støttet godt opp under sangen. Men aller først slapp de to barnekora til med sanger som de hadde øvd inn så de kunne synge sammen. Elisabeth Sukke Sætrang og Gunhild Leite byttet på å dirigere. Det var en fryd å høre at ungene sang reint og klart. Og de gjorde bevegelser til, så det var en fryd for øyet også.

Under andre tekstlesning, som handlet om engelen som kom med bud til Maria om at hun skulle bli mor til Jesus, var det to unge jenter fra Leirskogen framførte en pantomime med Maria og engelen. Dette gjorde teksten veldig levende for oss som så på.

Mari-Ann Klemmetsrud og Lise Marie Nordby sang Pie Jesu så vakkert at det rørte en langt inn i sjela.Helge Hartberg og Eiliv Lønningen delte på altertjenesten. Helge holdt preken. Under forbønna kom de fem menighetsrådslederne fram og leste opp forbønnstema for sin menighet. Et tema som gikk igjen hos alle, var barn og unge i menigheten. Så ble det også tatt opp takkoffer til barne- og ungdomsarbeid i de fem menighetene. Dette kunne de gjøre fordi kommunen dekte det meste av utgiftene til arrangementet ellers.

Til postludium fikk vi glede oss over å høre Guri og Ole spille Entrée av M. Charpentier noe som var en fin overgang til

kirkekaffe på Bagn bedehus.
Det var dekket bord pyntet med hvite duker, nyutsprunget lauv, lys og fat med fargerike snitter. Etterpå ble det servert bløtkake.

Samværet ble ledet av nestleder i Sør-Aurdal kirkelige fellesråd, Anders Garthus. Arne Tønsaker hilste fra Nord-Aurdal prestegjeld som vi ble skilt ut fra for 200 år siden, og overrakte en bok om Aurdal kirke. Asmund Vold hilste fra Bruflat sokn og overrakte ei bok om Bruflat kirke. Ordfører Knut Torgersen hilste fra Sør-Aurdal kommune og overrakte en blomstergruppe som han syntes Helge Hartberg skulle ha fordi han i disse dager har vært sokneprest i Sør-Aurdal i 30 år. Dora Hveem hadde lagt ut et restopplag av boka som hennes far skrev om Bagn kirke, og alle som ville, kunne ta et eksemplar gratis. Trond Bråten sang Ave Maria til akkompagnement av Guri.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |