tPublisert:  10.11.06

 

 

Stiftelse av løypelag med tryggest mulig økonomi

ARNE HEIMESTØL

Status per onsdag 29. mars er 885 000 kroner. Småsamfunnsprosjektet vedtok sist mandag å gi 25 000 kroner i tilskudd til høystandard løypemaskin.  Nytt denne uka er stiftelsesmøtet er flytta til skjærtorsdag kl. 17.00, og i tidsrommet tirsdag 4.4. til og med søndag 9.4. vil arbeidsgruppa ha ei Paana 125 løypemaskin på prøve i Hedalsfjella. I en kommentar til utviklinga tar Magne Ruud til orde for at målet på
kr 900.000 bør høynes. Følg utviklinga på prosjektets egen side.

Dette uttaler Ruud:

"Målet som ble satt med hensyn til andelstegning, synes å bli realisert. Første epoken er snar tilbakelagt! Gratulerer!

Utfordring nummer to synes å være bygging av garasje til maskina. Garasje er man fullstendig avhengig av, slik at man unngår rust, gjengrodde fettkanaler, falming og deformering av slager og overføringer.

Muligens er både demomaskin og garasje finansiert med egenkapital når påska er over.Vel og bra!

Utfordring nummer tre ligger i å knytte til seg seriøse maskinkjørere, og en kjøreleder som alle har tillit til. Av erfaring vet jeg at deler til slikt utstyr er meget kostbart, slik at kjører(e) med vett og omtanke er uunnværlig(e).

Utfordring nummer fire kommer først den dagen maskina tas i bruk.  Alt koster!

Kvalifisert personell til å lede og kjøre, bør, og jeg vil vel påstå, skal koste.
Alt utstyr må vedlikeholdes. Drivstoff, olje og fett kjenner de fleste prisen på. Forsikring likeså. Men ikke minst nødvendigheten av å avsette (betydelige) årlige beløp, for på sikt å gjenanskaffe tilsvarende utstyr.

Jeg vet at styret arbeider seriøst med disse tingene. Det er allikevel slik at det er lettere å arbeide når man har en sikker økonomi, enn når alt begynner å skrante. I så måte er min anbefaling å jobbe så intensivt som mulig i dagens fase, hvor mye og mangt er preget av entusiasme og velvilje. Dette betyr at målet på kr 900.000 bør høynes til det maksimale, for på den måten å få en viss garanti for framtida.

Potensialet ligger der, selv om mange andelseiere har tegnet seg, hvorav noen med betydelig beløp, så er det rimelig å tro at flere har så vel direkte som indirekte nytte av at vi får et godt og økonomisk velfundert prosjekt."

Testkjøring før påske

En demonstrasjonsmaskin, Paana 125, bredde 2,5 m, kommer til Hedalen tirsdag 4.4. Den er til disposisjon fram til mandag 10.4. Harald Kjensrud har tatt på seg oppgaven med å peke ut testtraseer ved hjelp av scooteren som allerede er kjøpt inn.

På Søbekkseter er det ryddet skog slik at maskinen skal kunne ta seg fram, og hvis det skulle bli behov for mer rydding, har en mannskaper som kan ta seg av dette arbeidet.

Sammen med denne maskinleverandøren vil en kjøre gjennom flest mulig løyper.  Harald Kjensrud vil, basert på sin erfaring med løypemaskin og løypekjøring for idrettslaget, tekniske kompetanse og ivrig skiløper, hjelpe løypelaget i gang med drift. Dette går på valg og opparbeidelse av traseer, drift og vedlikehold av maskin og opplæring av kjørere. Olaf Ødegaard og Roger Hybertsen vil delta i testkjøringa.

Løypemaskina vil først bli testa i området rundt Søbekkseter.  I siste del av testperioden vil maskina være på Reset, og den vil bli brukt til å forberede Høgdespretten, arrangementet HIL og Hedalen Røde Kors står for.

På Høgdespretten vil arbeidsgruppa ha stand der det gis informasjon om prosjektet og om mulighet til å tegne andeler.

I dagene som kommer vil arbeidsgruppa også hente inn informasjon fra flere firmaer som selger løypemaskiner.

Her finner du mer informasjon om andelstegning. Tegning kan skje på e-post: hedalen@mork.cc.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |