Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Det er meg det kommer an på.

TOR INGAR NORDBY

 


Ja, slik burde alle dager starte. Jeg står opp og ser meg i speilet og sier til meg selv, det er deg det kommer an på for det er din dag i dag!

Men så kommer det vanskelige i dette. Det er ikke like lett å ta tak i hverdagen til enhver tid når en står midt opp i en situasjon der du er avhengig av andre for å få til endringer.

Det kan være en dårlig vei, organisasjonsendringer på jobben, problemer i et bygdesamfunn du ikke rår med eller for lite befolkningsgrunnlag til å opprettholde et bredt servicetilbud i bygda. Slik kunne jeg fortsette å skylde på omgivelsen fordi jeg ikke har det bra selv.

Gjennom et kurs her om dagen fikk jeg et visdomsord som kan være godt å ta frem:

"Gi meg sjelefred til å godta de tingene jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan forandre og visdom til å se forskjellen." 

Vi er alle medlemmer av et lokalsamfunn der vi må ta tak i små og store oppgaver som må til for at bygda skal overleve. Jeg er mang en gang veldig imponert over innsatsen som legges ned for å holde lag og foreninger i live. Her har det vært mye riktig fokus.  Her er det godt samhold og mye entusiasme.

Når det gjelder det å få til næringsutvikling, sitter jeg med en følelse av at vi ikke har vært like flinke til å skape den samme entusiasme og få til samhandling.

Dette ikke ment som en kritikk til det som er skapt, men jeg tror vi kunne utrettet mye mer hvis vi hadde klart å samle alle gode krefter, og ikke minst klart å få frem den samme entusiasmen på dette område som det vi har klart når det gjelder lag og foreningsarbeide.

Vi har ei fantastisk bygd med enorme muligheter ikke langt fra tettsteder som Hønefoss, Drammen og Oslo. Folk kjører ville vekk 3 og 4 timer for å komme til steder som Hemsedal og Trysil. Hvorfor kan ikke vi klare å skape noe som kan gi lignende ringvirkninger? Ikke det at jeg misunner Trysil og Hemsedal, men jeg tror mange av de som dra på disse stedene, kan lokkes til vårt område der vi skaper en turistnæring på våre premisser.

Så hva kan vi gjøre på kort og lang sikt?

Skal vi skape endringer, må vi påvirke gjennom å tenke positivt og gjøre de rette tingene.

Jeg håper at vi gjennom arbeidet med et næringsforum, som nå kommer i forlengelsen av Småsamfunnsprosjektet, kan starte et arbeide som gir oss muligheter for å lage en plan for hvor vi vil at byga skal være om ti til femten år. Det tror jeg er det viktigste vi kan gjøre. Med en langsiktig plan i bakhodet blir det enklere å nå de små delmålene som må til for å komme dit vi vil.

  • Tenke på hva jeg kan gjøre i dag som gir livet innhold og som jeg kan påvirke.
     

  • Tenke positivt selv om alt rundt meg ikke fungere som det skal.

Eller sagt med Albert Schweizer:

"Min generasjon største oppdagelse er at mennesker kan forandre sitt liv ved å forandre sin innstilling."

Til slutt vil jeg bare ønske alle som har orket å lese helt hit en god dag! Og husk: Det er deg det kommer an på.