Sist oppdatert: 14.11.2006 06:31

Visjonskonkurranse

  Kommunestyret i Sør-Aurdal har vedtatt å invitere kommunens innbyggere til en konkurranse med sikte på å finne fram til en forbedret utgave av foreslått visjonsformulering.

I planprogrammet finner vi følgende visjon for Sør-Aurdal kommune:

"Sør-Aurdal skal være en kommune der den enkelte innbygger sikres en god livskvalitet i alle faser av livet, med omsorg og ansvar for hverandre, for miljøet og for naturressursene."

Endringsforslag kan sendes til