Sist oppdatert: 22.11.2006 06:45

Musikk er hjertes tale

KJELL IVAR VESTROM
 

  -fra menneske til menneske. Musikk er et fellesmenneskelig språk, helt uavhengig av landegrenser, religion og raser. Musikk er først og fremst opplevelse.. som kan oppleves på flere måter.

Som aktiv utøver av musikk opplever jeg å komme veldig nær og direkte det som er skrevet, og når man i tillegg kan utøve musikk i fellesskap med andre, får man også en fellesskapsfølelse som er helt unik:
Da er dette med det fellesmenneskelige språk som kommer inn..
Jeg har hatt så utrolig mye glede av å fremføre musikk,
og som lytter, kan man jo selvfølgelig oppleve mye av det samme.

Mange lar seg rive med av stemninger, rytmer og klanger, uten å være spesielt musikalske, men forstår allikevel mye av det musikalske språk. Og dette skaper glede, og også samhold og fellesskap i mange situasjoner. Musikken kan være en viktig brobygger i mange sammenhenger.

Personlig var jeg så privilegert at jeg lærte å elske musikk av mine foreldre lenge før jeg begynte på skolen, og det kommer jeg til å være evig takknemlig for!

På Kulturskolen i Sør-Aurdal, hvor jeg er ansatt, har vi tilbud til barn (fra 7 år) og ungdom med undervisning i fele, tangentinstrumenter, sang, gitar, trommer, korpsaspiranter, barneteater og malekurs(kunstmaling) med undervisning i alle bygdene i kommunen. Og jeg ser hver dag på jobben den gleden disse håpefulle utøverne får av å kunne klare sine oppgaver. Kanskje først og fremst for å ha klart oppgaven, men også ”den musikalske opplevelse”. Dette vil de ha glede av resten av livet! Sann mine ord! Dessverre er det pr dato
venteliste for å komme med i Kulturskolen på grunn av for små ressurser.
Men jeg øyner et håp:

Den sittende regjering her i landet proklamerte i oktober i 2005 at de vil innføre ”En enkel, generell kulturlov som gir uttrykk for det offentliges ansvar på kulturfeltet”.

Og da er det gledelig å høre at det nå i disse dager har Kultur- og kirkedepartementet utarbeidet et utkast til en generell kulturlov som nå vil bli sendt på bred høring. Samtidig åpner regjeringen for at kultur kan bli grunnlovsfestet og ber om høringsinstansenes
vurdering av dette. Dette lover bra for alle som er berørte.

Hensikten med en generell kulturlov er å gi kultursektoren ytterligere tyngde og status som offentlig ansvarsområde. Formålet er å tydeliggjøre det ansvaret offentlige myndigheter har for å legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk! Er ikke dette flott?
Så gjenstår det å se om dette kan bli realitet!

Til slutt en liten oppfordring til alle foreldre: Hvis barna deres har interesse for å begynne å spille, synge, være med i teater, male eller tegne… la de få muligheten! Det kommer dere aldri til å angre på!