Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Godt drikkevann - en velsignelse

ARNE HEIMESTØL
 
  Godt drikkevann er en velsignelse, men dessverre ikke en selvfølge for alle. I Hedalen har vi offentlig drikkevanns-forsyning i Skolehagen, på skolen, i barnehagen og i Bronbakklia. Ellers i bygda hentes vannet fra borehull eller fra bekker, elver eller kilder.

I kommunestyremøtet i oktober lot de folkevalgte seg imponere over tjenesteleder Albert Sijtsema. Han hadde skrevet saken om ny drikkevannsforsyning i Bagn. Og denne saksbehandleren viste et personlig engasjement som både er uvanlig, men like fullt hyggelig. -Dette vannet skal jeg drikke selv, sa han, og la til at det var like viktig for ham personlig at vannet har god kvalitet som å sørge tilfredsstillende løsning for alle de andre som skal få glede av den nye vannforsyningen.

Kvalitetskrav

-Hvordan vil du karakterisere tilfredsstillende drikkevann, Sijtsema?

-Godt drikkevann karakteriseres ved at alle fysikalske og kjemiske parametere er innenfor alle grenseverdier i drikkevannsforskriftene. Det skal dessuten være kaldt og friskt, ikke blakk. Destillert vann smaker pyton!

-Hvilke forskrifter gjelder i dag?

-Drikkevannsforskriftene (1. utgave fra 1995 + oppdateringer) bestemmer det meste. Krav om god vannkvalitet gjelder for alle bygg, også for et enkelt bolighus i f. eks. Aaslie. Før byggetillatelse gis, skal mengde og kvalitet være dokumentert.

-Og hvem har ansvar?
-Eier av anlegg som forsyner over 20 husstander, skal søke om godkjenning til Mattilsynet. (Grensen på 20 er 0 dersom anlegget leverer vann til institusjon, skole eller barnehage) Kravet gjelder for alle anlegg, private som kommunale. Et hovedkrav er to uavhengige hygieniske barrierer.

Vannverket i Skolehagen

På 70-tallet ble det boret to brønner i Skolehagen, forteller tjenestelederen. Vannet inneholdt ingen koliforme bakterier, og kimtallet var lavt. Det ble bygd et pumpehus over et basseng (ikke høydebasseng) på ca. 40 m3.

-Borebrønnene har i alle år gitt drikkevann av brukbar kvalitet. Den ene brønnen leverer vann med 1,5 mg fluor/l, den andre med 2,5 mg/l. Grenseverdien er nå 1,5. Derfor er det sistnevnte borehullet ikke i bruk.
Det betyr at det er unødvendig å bruke fluortannkrem for de som får sitt drikkevann fra vannverket.

-Men det er hardt vann som leveres fra denne brønnen?
- Ja, kalsiuminnholdet er i høyeste laget og fører til problemer for varmtvannsbeholdere, kaffetraktere og oppvaskmaskiner. Dette planlegger vi å gjøre noe med. Hvis det ikke blir budsjettnedskjærin-ger, blir det avkalkningsanlegg  pluss et UV-anlegg i vannverket neste år.

-Hva med høydebasseng?

-Vi skulle gjerne hatt et høydebassengsom i Reinli, Tollefsrud og Gulsrud, sier Sijtsema . Men i Skolehagen blir dette kostbart. Øverste abonnent bør ha min. 2,5 kg trykk i kranen, og da må høydebassenget ligge 25 m over høyeste abonnent. På grunn av relativ liten stigning i terrenget blir det en lang grøft i fjell (kr 2000 - 2500/meter?) Men jeg har ikke tenkt å gi opp Når nytt vannverk er på plass i Bagn, foreslår jeg å gå vi videre med Hedalen, fortsetter Sijtsema.

Andre vannkilder

Nå er det langt fra alle som er tilknyttet offentlig vannververk. -De som ønsker å få undersøkt sitt eget drikkevann (mot betaling), kan få prøveflasker og følgeskriv på Tingvoll (planavdelingen).

Flaskene kan leveres til Valdres Lab i Rogne eller til et annet laboratorium. Kommunen sender prøver hver 14. dag til Valdres Lab.
-Ring oppsynsmann Odd Arne Olsen på tlf. 90 50 66 14 hvis du vil at kommunen leverer dine prøver, avslutter tjenestelederen
.