Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Besøk av Kings Kids

LENE GRIMSRUD
 
  Søndag 15. oktober får vi besøk av en gruppe fra Oslo som kaller seg Kings Kids. De vil lære oss danser og drama! Søndag 15. oktober kl.13.00 har de en samling på skolen i Hedalen hvor de vil ha en dansegruppe for ungdom og en for barn.

I halv 4-tida blir det servert mat, deretter blir det skyss ned
til Begnadalen kirke hvor vi øver videre. Kl.17.00 skal det være
gudstjenesten hvor vi viser fram det vi har lært og Kings Kids viser noe de kan fra før. Til gudstjenesten er selvsagt hele familien velkommen! Dette blir en spennende gudstjeneste som alle bør få med seg!

Arr: HUK og Salto