Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Oppegående jubilant

Tekst: Arne Heimestøl
Foto:  Arne G. Perlestenbakken og Arne Heimestøl

Fredag og lørdag markerte Hedalen musikkorps sitt 50-års jubileum med to konserter på skolen. Det ble to minneverdige samlinger, og vi fikk møte en høyst oppegående jubilant.

Hedalen musikkorps har de siste fem årene satset sterkt på showkonserter. Det har vært en vellykket kursjustering. Både korpset, og gruppene som har vært knyttet til det, har framført musikk som vi vil tro både publikum og utøvere har satt stor pris på.

To avdelinger

Jubileumskonserten var delt i to avdelinger, hver på 40 minutter. Vi fikk høre sju rene korpsstykker, fem bandlåter og seks stykker der en kombinerte korps med dans og/eller, band, sang og lysbilder. Geir Øverby og  Jon Gudbrand Bjørnstad styrte lyd og lys på en utmerket måte.

Krevende forarbeid

Vi var med på den siste av de to konsertene sammen med en fullsatt sal. At det ligger mye arbeid bak slike tiltak, er ikke vanskelig å forstå. Repertoaret var krevende. Dirigent Arild Bjørnstad må ha gjort en kjempeinnsats. Vi tror det er lurt å satse på seminarer slik korpset har gjort. Å hente inn kompetanse utenfra, inspirerer både musikalsk leder og korpsmedlemmer.

Dernest vil vi bemerke at flere av korpsmedlemmene har fått ekstra inspirasjon i miljøer de har deltatt i utenfor Hedalen. Dette kan være andre korps en har spilt i, seminarer eller regelmessige undervisningstimer. Dette gir åpenbart resultater når disse medlemmene kommer tilbake. Den støheten og tryggheten som følger med rutine, erfaring og musikalsk innsikt, smitter lett over på resten av korpset.

Vi vil også nevne den betydning korpset og de ulike gruppene har rent sosialt. Her kan barn, unge og tilårskomne ungdommer dele felles interesser i sang, dans og musikk. Å kunne framføre det en har øvd inn, gir glede og ny inspirasjon, særlig når publikum kvitterer med kraftig applaus.

Nye og gamle talenter

Korpset har vist god evne til å få fram nye talenter. Denne gangen har vi lyst til å trekke fram Anne Digene.

8. klassingen framførte to solostykke sammen med band. Anne har en nydelig altstemme og sang virkelig godt.  Vi håper å kunne få høre mer til henne i årene som kommer.

Det vil være feil å kalle Kjell Ivar Vestrom et nytt talent. Den erfarne bandmusikeren  har flyttet tilbake til Hedalen og deltar nå i mange deler av kulturlivet i bygda. Velkommen til hjembygda, Kjell Ivar!

Mer enn showkonserter

Hedalen musikkorps har i 50 år hatt en viktig rolle knyttet til 17. mai. Vi forstår at dette er en krevende oppgave. Det skal noe til å motivere til full innsats hvert eneste år på en dag der de fleste kan ta fri. Vårt håp er at korpset fortsatt vil stille opp både på nasjonaldagen - og på den årlige julekonserten. Bygda vil bli fattigere uten deres innsats.

Historisk tilbakeblikk

Når korpset runder fyller femti, må det naturligvis markeres med tilbakeblikk.  Helge Nordby hadde laget en morsom DVD. Han hadde tatt turen til Stavanger for at Cato Skimten Storengen skulle få lese inn kommentarene.

Vi deler korpsets historie med leserne slik den var framstilt i programmet.     

Første epoke, 1956-1961, med Knut Siegesmund som dirigent

 

17. mai 1956 satt Ingvar Løkken (S-lags bestyrer) – trompet, og Oddvar Amundsplass – trommer, på en lastebil for Mekkel Lie, og kjørte fremst i toget.

Dette var den spede begynnelsen til Hedalen Musikkorps. Interessen var lagt,  og 16. juni 1956 ble det holdt et konstituerende møte.

 

På det første musikkstevnet hadde de ikke instrumenter nok. Derfor sang de sanger i stedet. Det ble godt mottatt på stevnet som var på Begnadalen.
 

Oddvar startet trompet-timer hos Siegesmund på Ildjarnstad skole fra 1954/1955. Han hadde også militær bakgrunn, og lærte dem å marsjere. Samarbeidet med andre korps i kommunen startet tidlig, og Hedalen og Begnadalen musikkorps møttes på Jenlismyra for å ha felles marsjøvelser.
 

Uniformene var dyre, alle måtte betale egenandel. De fikk først luer, deretter røde jakker, før det til slutt ble kjøpt inn grå bukser med gul stripe. Instrumentene var også kostbare, nærmere en halv årslønn. Det ble derfor arrangert underholdningskvelder for å samle inn penger.

 

På forhånd kunne folk i bygda ringe og ønske et underholdningsnummer. De betalte 5 kr for et ønske. Kveldene bestod av sketsjer, sang, med inngangspenger og utlodning for å finansiere instrumenter. Ut på kvelden ble det avsluttet med dansemusikk av eget orkester: Gunnar Bronbakke – trommer, Andreas Brenden– trekkspill, Anders Ruste – trekkspill og Oddvar – gitar og trompet. Disse kveldene ble holdt både på Nordre og Søre lokalet.
 

Hedalen Musikkorps startet opp med julekonserter ganske tidlig. 17.mai ble det spilt nasjonalsanger og marsjer, akkurat som i dag. Ellers øvde de mot musikkstevner, der det var oppmarsj og konsertnumre. De underholdt også på tilstelninger, som på årsmøte i skogeierforeningen.


Kristoffer Storruste dirigerte når Siegesmund var fraværende. Korpset spilte også på Nes 17. mai. og rakk så  til Hedalen etter messa, der toget gikk fra kirka til Bautahaugen.


Korpset hadde varierende antall medlemmer. På grunn av flere ukependlere ble øvelsene etter hvert holdt fast på fredager. Det var mest messinginstrumenter, men også trommer og klarinetter.

 

Andre epoke med Rolf Skyvulstad som dirigent
 

Besetningen er omtrent som før, men i 1968/69 ble uniformene skiftet ut slik at alle korpsene i kommunen fikk blå uniformer. Mange var med i flere av kommunens korps.

De spilte julekonserter, 17. mai og  på musikkstevner i Land og Valdres krets.

Ofte var det et sammensatt korps av medlemmer fra Begnadalen og Hedalen

Øvelsene var på Hedalen skole da den åpnet i 1967. Først brukte de  et klasserom. Da samfunnsdelen ble ferdig året etter,  øvde de i musikkrommet. I tiden rundt 1970 var interessen for korpsspilling liten og hedølene ble med i Begnadalen Musikkorps.

 

Tredje epoke med Rolf Gunnar Olsen som dirigent
 

I 1974 gikk Rolf Gunnar fremst i toget og spilte tromme for å holde takten. Toget gikk fra kirka til skolen. Sammen med Knut Øverby og Rolf Skyvulstad startet han skolekorps. Både Rolf og Rolf Gunnar arbeidet som dirigenter.
 

Skyvulstad deltok på øvelser på skolen i uka, mens Rolf Gunnar dirigerte på alle opptredener. De overtok instrumenter fra det gamle hedalskorpset, og flere foreldre kjøpte instrumenter til sine barn. Mange av de gamle instrumentene var dårlige. For å finansiere nye, la Knut Øverby ut for instrumentene og det ble etterpå holdt basar for å skaffe tilveie penger. Hedølene stilte som vanlig opp, og Knut lanserte mottoet:  ”Det er ikke flaut å gå blakk hjem!”
 

Det ble igjen kjøpt nye uniformer; busseruller og østerdalslue. Busserullene ble sydd av flere i Hedalen, og luene ble sponset av Opplandske Luefabrikk. Uniformene ble etter hvert byttet ut med blå tradisjonelle korpsuniformer.

 

Fjerde epoke med Arild Bjørnstad som dirigent.  1992 – 2006
 

Arild dirigerte Begnadalen musikkorps fra 1981 og videre også Hedalen skolekorps.  Skolekorpset var i drift til slutten av 80 – tallet.

Etter at bygda hadde vært uten korps rundt 1990 ble det tatt initiativ til å starte et nytt korps høsten 1991, og 17. mai året etter var korpsets første opptreden.

Flere aspiranter var med og marsjerte bak. Disse spilte i korpset neste 17. mai. Korpset vokste jevnt utover på 90 tallet og hadde rett etter årtusenskiftet opp i 45 medlemmer med smått og stort. På nittitallet ble det satt i gang utstrakt dugnadsarbeid for å skaffe penger til instrumenter. Basarer og konserter var også gode inntektskilder.

De fleste av instrumentene ble i løpet av en 10 års periode skiftet ut, men med stor pågang av aspiranter ble mange instrumenter hentet tilbake fra skrothaugen for å tjene som opplæringsinstrumenter.

I 2001 ble den første showkonserten holdt, og dette har blitt en tradisjon.  Korpset har hatt eget rockeband og storband. Vokalister og dansere har blitt rekruttert fra korpsets rekker.

Korpset har også hatt et utstrakt samarbeid med kommunens andre korps, Hedalen Sangkor og Hedalen ungdomslag.
 

Det å få med seg noen barndomsår i et musikkorps gir en hobby som kan vare livet ut. Hvor enn en kommer vil det alltid være et korps og musikkmiljø å kunne delta i. Et godt og trivelig miljø, ja noen kaller det en eneste stor familie.

Hvor langt en vil drive det er opp til den enkelte, en finner som regel et miljø på sitt nivå. Men, vi har allerede sett at Hedalen Musikkorps har og har hatt medlemmer som vil drive det til langt mer enn en hobby.

Både for dette, for framtidige showkonserter, julekonserter og ikke minst 17.mai-feiringer  ønsker vi Hedalen musikkorps lykke til i de neste 50 år.