Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Gatelys i Hedalen

ARNE HEIMESTØL
 
  Torsdag 19.10. er det kommunestyremøte. Rådmannen legger fram forslag til budsjettendring. En del av forslaget handler om Småsamfunns-prosjektet i Hedalen og planlagt gatelys.

"Det er aktuelt å innarbeide ”Prosjekt gatelys” i budsjettet. Småsam-funnsprosjektet avsluttes formelt pr. 01.09.06. Da er det naturlig å ta inn i budsjettet alle påregnelige inntekter og utgifter.

Da vil regnskapet for 2006 vise det økonomiske sluttresultatet for prosjektet, og om det evt. står igjen noen midler til disposisjon i 2007.
Tilskuddsbeløpet på kr. 648.000 finansieres ved nedjustering av diverse utgiftsposter med kr.

85.000, to private næringsdrivende i området vil støtte prosjektet med til sammen kr. 100.000, ekstraordinær bevilgning fra fylkeskommunen med kr. 140.000, ekstraordinær statlig bevilgning med kr. 255.000, inntektsføring av alt som står på fond bundet til Små samfunns-prosjektet med kr. 68.000."

Her kan du lese resten av kommunestyresakene. Kommuneplan er ett av temaene i dette møtet.