Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Ishockeybanen

ARNE HEIMESTØL
 
  -Ny ishockeybane ved skolen vil være klar til bruk om en måneds tid. Dette opplyser Magne Omsrud. I sommer har en laget ny grunn, planert topplaget, støpt en betongkant med feste for vant og asfaltert banen. Laminatplater, som skal fungere som vant, kommer til Hedalen neste uke.

-Vi tar sikte på å gjøre banen helt ferdig før den tas i bruk. Det er likevel usikkert om vi kan male vantet før til neste år, forteller Magne.

Et betydelig dugnadsarbeid er lagt ned. Dessuten har de som utførte grunnarbeidet, gitt god rabatt. Dette gjør at prosjektet vil komme i mål i tråd med budsjettet.

Når banen er ferdig, vil det bli betydelig lettere enn tidligere å legge is. Siden flaten nå er plan, vil det gå mindre vann. Det vil også bli satt opp et lite hus over kummen der en henter vann, slik at en lettere skal komme til vanningsanlegget.

Det er ikke bare på vinteren en kan bruke denne banen. Om sommeren regner Magne med at de som er opptatt av skateboard, vil ha en flott aktivitetsplass. Dessuten egner banen seg utmerket for dem som har radiostyrte biler som hobby. Andre aktiviteter kan også bli aktuelle. Det er bare å ta kontakt med idrettslaget og komme med forslag, avslutter Magne.