Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Åpent takkekort

MAGNE RUUD
 

50års feiring av Hedalen Musikkorps.
Jeg vil få takke for at jeg fikk være med, både på konserten og i feiringa av jubilanten.


Mitt hovedbidrag til korpset var da det ble startet opp igjen i 91/92. Vi hadde nettopp flyttet fra Fagernes til Hedalen. På Fagernes var det gjerne 4 korps som deltok i 17. mai- feiringa. Da vi for første gang deltok i Hedalen, var det en person med skarptromme som gikk foran toget.. Dette mente flere av oss måtte gjøres noe med, og i regi av FAU bestemte vi på et møte på Jøarandby, at vi i alle fall skulle prøve.
Geir Storengen var den som ivret aller mest. Takk til han!Vi tok kontakt med flere kulturpersoner, men de mente at en oppstart neppe var realistisk, fordi det allerede var for mange aktiviteter for et fåtalls mennesker.
Som alle ser så har dere klart det, med sedvanlig dugnads og innsatsånd. Uten Arilds tålmodighet hadde man neppe lykkes.

En annen ting som jeg tror vi gjorde riktig den gangen, var å la invitasjonen gå til barn sammen med sine foreldre, slik at man fikk en felles familiær aktivitet.
Tidsepoken fra 1956 og fram til 2006 er både lang og mangfoldig, men fellesskapsfølelsen og det å bidra til kulturlivet i ei lita bygd er den samme.

Jeg ser med forventning fram til at dere nå skal rekruttere aspiranter.
Jo eldre man blir, jo morsommere er det å se de små gå trappene, fra nærmest et musikalsk nullpunkt, og fram til flotte musikere og gode representanter for heimbygda.

Ingen nevnt, ingen glemt. Jeg vil allikevel framheve hvor fascinert jeg blir hver gang Ola Øverby rygger vekk fra symbalene, i skrekkblandet fryd. Fryd over å råke takta, i redsel og panikk for å få nesa si i skvis mellom to skarpe messingplater.
Jeg er sikker på at alle ungdommene som har deltatt, og deltar, vil virke motiverende for de som nå skal bli med i fellesskapet. Et fellesskap for oss alle!

Utfordringene er mange. Tilveksten er en ting, en annen ting er å holde et ambisjonsnivå som gjør at alle ønsker å fortsette. Det er to måneder til jul. Jeg gleder meg til å høre dere igjen.
Lykke til videre med arbeidet!


Med vennlig hilsen
Magne R