Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47Uengasjert ungdom

JØRN DAMSLORA
 

Nå har jakten på kandidater til høstens kommunevalg startet. Jeg får til stadighet høre at vi som er yngre enn de som er politikere, nå må begynne å engasjere oss. Hvordan skal det gå når ungdommen er uengasjert? Dette bekymrer våre folkevalgte. Og det bekymrer meg at dette bekymrer dem.

Jeg har oppdaget bare en kommune i dette landet som har valgte representanter på fylkesnivå innen idrettsorganisasjonen, Handikapforbundet, Røde kors og det politiske liv samtidig. Når man legger til at representantene har det til felles at de ble valgt inn før de fylte 30 år, er jeg sikker på at den kommunen er unik på ungdomsengasjement. Ikke det at man nødvendigvis er ungdom når man er 30 år, men sannsynligvis har man utmerket seg litt i ung alder for å komme i betraktning hos valgkomiteene på fylkesnivå.

Kommunen vår har et rikt og variert kulturliv. Det har politikerne vedtatt. Riktignok mot min, ikke tellende, stemme. Jeg mener vi har et ensidig og byråkratisk kulturliv, men den debatten kan ligge nå. De to desidert største organisasjonene i vår kulturkommune blir ledet av personer født i 1974. Og det er mange styremedlemmer rundt og under denne alderen i de organisasjonene. Jeg har ikke full oversikt, men jeg vet vi er minst 6 stk. Organisasjon nr. 6 på listen er også preget av et ungt styre.

Uten at noen i kommuneadministrasjonen eller kommunestyret oppdaget det ble Bagn IL tildelt ungdommens medvirkningspris for noen år siden. Den prisen kan vi fortsatt forsvare med ungdom representert i mange posisjoner.

Hedalen IL kan nok være en kandidat også. For noen år siden var nok Begna Padleklubb også en kandidat til denne prisen med en gjennomsnittsalder på 21 år i styret. Verken Bagn eller Hedalen Røde Kors kan få denne prisen. Det er kun fordi prisen er knyttet til idrett. De nevnte organisasjonene som stundom har respektabel størrelse og drift, er ofte preget av unge styremedlemmer.

Om jeg hadde lagt strategien for Sør-Aurdal, ville vårt unike ungdomsengasjement vært en sentral del av den kommunale markedsføringen. Men siden jeg ikke legger strategien og vi litt yngre ikke vil bli med i gutteklubben som møtes på torsdager, må vi nok finne oss i å være uengasjerte. Og kommunen markedsføres med forgubbing. Vi kan ikke benekte at forgubbing pågår, men er det lurt å markedsføre det?