Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Møte for næringslivet i Hedalen

GUNNAR HAUGEN
 
 

På forrige ”næringsforum” ble det bestemt at neste møte skulle være på Vassfarfoten til høsten. Alle bedrifter og foretak i Hedalen inviteres herved til møte på Vassfarfoten onsdag 01.11. kl. 19.00

 

Tema blir

 

Velkommen ved Vassfarfoten

 

Orientering fra Sør- Valdres Utvikling v/ Ole Bjarne Strømmen

  • Omorganisering av reiselivet i Valdres. Felles destinasjonsselskap
  • Tanker om muligheter for reiselivet i Hedalen.

 

Orientering om samarbeidsprosjekter for næringslivet i bygda

  • Felles markedsføring, herunder samarbeid blant tomteselgere på hyttemarkedet og felles markedsføring generelt (DVD prosjektet)
  • Ideene til Westerdals reklameskole
  • Småsamfunnsprosjektet

 

Veien videre for næringsforumet

Drøfting av videre organisering

 

Eventuelt

 

Neste møte

Dato og arrangør 

 

Vel møtt til Vassfarfoten onsdag 01.11. kl. 19.00.